Головна Спорт Сокальчанка Світлана Ксьонжик – срібний призер Всеукраїнської спартакіади

Сокальчанка Світлана Ксьонжик – срібний призер Всеукраїнської спартакіади

IX Всеукраїнська спартакіада серед депутатів усіх рівнів рад відбулася 7-12 червня у Чор­номорську Одеської області

У ній взяло участь близько чотириста народних обранців. Орга­нізатор поїздки збірної депутатів нашої області – Львів­сь­кий обласний центр фізичного здо­ро­в’я населення «Спорт для всіх».

Участь у спортивних змаганнях взяли депутати Львівської обласної ради, Стрийської районної ради, Миколаїв­ської, Судовишнянської, Трускавецької, Сокальської, Новояворівської, Стрий­ської, Турківської та Жидачівської місь­ких рад. Також виступили за Львівщину депутати Ралівської та Солонківської сільських рад.

У складі команди Львів­щини були депутати Сокальської місь­кої ради Світлана Ксьонжик (нас­тільний те­ніс) та Михайло Ваврів (во­лей­бол).

Народні обранці на Спартакіаді зма­галися з п’яти видів спорту: футболу, волейболу, настільного тенісу, шахів та шашків.

За результатами зма­гань у всіх видах спорту збірна команда депутатів Івано-Фран­ківської об­лас­ті посіла перше зага­ль­но­команд­не місце, Рів­нен­ської об­ласті – друге, Житомир­ської – третє (Іва­но-Фра­н­ківська обла­сть – пере­мо­жець мину­ло­річ­них змагань серед депу­татів, що відбулися на Закар­патті).

Команда Львівщини здо­була підсумковий шо­с­тий результат. Її дороб­ком є чемпі­онство з ша­шок депутата Жидачівсь­кої міської ради Оксани Шминець і друге місце у змаганнях з настільного тенісу де­путата Сокаль­ської місь­кої ради Світ­ла­ни Ксьон­жик та депу­тата Стрий­ської міської ради Олек­сія Ігнатова.

Наша мініфутбольна команда посіла п’яте міс­це серед 15 ко­манд-учасниць.

Переможцям і найкращим учасникам змагань вручені дипломи, кубки і ме­далі, призи, відзнаки, подарунки та су­веніри.

Редакція «Голос­у з-над Бугу» привітала депутата Сокальської міської ради п. Світлану Ксьонжик зі срібною медаллю, побажавши нових спортивних досягнень. Вона вдячна всім, хто вболівав за неї. Адже змагання, за її словами, про­ходили у запеклій боротьбі, було важливе кожне очко. Такого резуль­тату Львівщина на Спартакіаді ще не мала. І це тішить і надихає на підкорення найвищих спортив­них вершин. Як зазначила пані Світ­лана, на Спартакіаді панувала над­зви­чай­­но спортивна та дружня ат­мос­фе­ра. А Всеукраїнські зма­гання між депутатами всіх рівнів – справжнє свято спорту. Звісно, хотілось би командно отримати найвищі й найкращі результати, однак участь у них мотивує до самороз­витку, тре­нувань та усвідомлення того, що спорт – це здоров’я, енер­гія і праг­нення до нових перемог.

 

Василь СОРОЧУК.

 

Світлини зі Спартакіади надала Світлана Ксьонжик.