Головна Спорт У с. Боянець Великомос­тів­ської громади на новому майданчику відбувся перший футбольний турнір

У с. Боянець Великомос­тів­ської громади на новому майданчику відбувся перший футбольний турнір

НА НОВОМУ СПОРТМАЙДАНЧИКУ ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ ТУРНІР

У с. Боянець Великомос­тів­ської громади відкрили спортивний майданчик зі штуч­ним покриттям, який був збудований в межах прог­рами “Спортивний май­дан­чик на території Велико­мос­­тів­ської міської ради Ль­вів­ської області на 2023 р.” за співфінансування коштів з обласного бюджету.

З вітальним словом вис­тупив заступник голови Чер­воноградської районної дер­жавної адміністрації Во­лодимир Катерина.

Міський голова Ярос­лав Ройко подякував усім, хто долучився до бу­дівництва цього май­данчика. Він вручив По­дяки старості сіл Боя­не­ць, Верини, Лісове, Під­ріка Петру Голоду – за організацію та супровід робіт по будівництву май­данчика, а також тим, хто активно допомагав у спо­рудженні, а саме: ТОВ “Леокомерс” в особі Степана Кор­пало, ФОП Руслану Іськевичу, ФОП Ро­ману Волянику, фер­мерам Василю Ох­риму, Юрію Гер­ману та Володи­миру Го­лоду.

Отець Володимир освятив майданчик та побажав юним спортсменам успіхів та нових досягнень у спорті.

Після урочистостей на спортивному май­данчику відбувся пер­ший турнір з міні-футболу в за­лік VI Спартакіади шко­лярів Велико­мос­тівської міської ради, органі­зова­ний КУ ВМЦФЗН “Спорт для всіх” Великомос­тів­ської міської ради.

Діти були у зах­ва­ті від нового май­данчика та завзято змагалися за лідер­ство у турнірі.

В результаті напру­женої боротьби, юні футболісти показали наступні результати.

Переможцем ста­ла команда м. Великі Мости, другими фінішу­ва­ли юні копуни с. Ку­пичволя, третіми – села Боя­­нець. Далі – команди сіл Бу­тини, Реклинець, При­с­тань та Двірці.

Кращими гравцями тур­ніру стали: Андрій Ко­вальовський, На­зар Мал­ко, Остап Да­ви­до­вич, Денис Ру­дий, Де­нис Га­ланюк, Володи­мир Гер­ман, Роман Дригунов.

Переможці та призери на­го­роджені кубками та грамо­тами, кращі гравці – меда­лями.

Нагороди вручили міський голова Ярослав Ройко та ди­ректор КУ ВМЦФЗН “Спорт для всіх” Мирослав Гбур.

Ірина ПЕТРУК,
начальник загального відділу Великомостівсь­кої міської ради.