Головна Свято НЕСУТЬ МИЛОСЕРДЯ, ПОДАЮТЬ РУКУ ДОПОМОГИ

НЕСУТЬ МИЛОСЕРДЯ, ПОДАЮТЬ РУКУ ДОПОМОГИ

НЕСУТЬ МИЛОСЕРДЯ, ПОДАЮТЬ РУКУ ДОПОМОГИ

Соціальні працівники – це люди, які обрали для себе справою життя нелегку і гуманну місію – підтримку та захист всіх, хто найбільше цього потребує. Вони вчасно подають руку допомоги тим, кому так необ­хідна підтримка, добре слово, ува­га й піклування, дарують душевне тепло, вселяють надію та віру.

– В умовах воєнного стану, пра­цівники соціальної сфери Сокаль­ської міської ради належно і від­повідально виконують покладені на них функції. Крім того, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну їм додалось роботи, так як зростає чисельність насе­лення, яке потребує соціальної підтримки, зокрема військово­службовці та їх сім’ї, сім’ї загиблих /померлих/, безвісти пропавших Захисників та Захисниць, внутріш­ньо-переміщені особи, які нині знайшли свій прихисток на Сокаль­щині, – розповідає начальник від­ділу соціального захисту Сокаль­ської міської ради Анна Ісаєва. – Часто люди, які є соціально незахи­щеними, не знають своїх прав, тих пільг і можливостей, які можуть їх підтримати, тому завдання соці­альних служб допомогти людині в наданні інформації про те, де і як вона може знайти таку необхідну підтримку.

Виклики і негаразди, які стоять перед нашим суспільством, на жаль, лягають тягарем на побут значної частини наших громадян, і саме працівники соціальної сфери стають їх опорою та надають під­тримку. Однією з таких установ є комунальна установа «Центр на­дання соціальної допомоги» Со­кальської міської ради, яка надає соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, і не можуть самостійно їх подолати, потребують сторон­ньої допомоги як вразливі групи населення нашої громади, так і внутрішньо переміщені особи.

– ЦНСП провадить свою діяль­ність на принципах системності соціального обслуговування грома­дян, адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання соціальних послуг, гуманності, компетентності, законності, соціальної справедливості, забезпечення кон­фіденційності, дотримання стан­дартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм, – сказала директор КП «Центр надання соціальних послуг» Надія Іванюк. – Робота соціального пра­цівника нелегка в мирний час, а після 24 лютого перед соціальною сферою постали нові виклики, із якими соціальні фахівці та робіт­ники намагаються якнайкраще впоратися. Це була нелегка робота – починаючи від зустрічей та допо­моги переселенцям на вокзалі, за­безпеченням їх їжею, влаштуван­ням у місця компактного проживання, психологічною підтримкою, до оформлення довідок на отримання статусу ВПО і подальшою адапта­цією в громаді. До слова, на Со­кальщині було зареєстровано 6471 внутрішньо переміщених осіб, з них залишаються проживати до сьогодні 1236 осіб.

В цій установі працюють лише жінки, адже їм притаманна добро­та, мудрість та милосердя, які так необхідні в щоденній праці. Надія Іванюк переконана, що соціальним працівникам треба вміти слухати, мати добре серце і велике бажання допомогти. Інші тут працювати просто не зможуть… Людяність та відкритість душі спонукають не просто виконувати свої професійні обов’язки, а й ставати психолога­ми, доглядальницями, кухарками, пропускаючи проблеми й пережи­вання кожного через власні серця. Вони стали для своїх підопічних опорою в непростих ситу­аціях та підтримкою для всіх нуж­денних.

Нині на обліку в ЦНСП 250 осіб, які отримують соціальну послугу «Догляд вдома», 1423 громадян різних категорій, одержали послугу «Натуральної допомоги» та 147 осіб – соціальні послуги «Консуль­тування» та «Соціального супро­воду».

– Серед категорій громадян, які також звертаються до нас по до­помогу, є внутрішньо переміщені особи, які можуть отримати послу­ги перукаря, швачки, консультацію психолога, допомогу у відновленні документів, – розповідає началь­ник відділу соціальної роботи На­талія Бабко. – Також сім’ї, які про­живають на території Сокальської ТГ, можуть отримувати послугу со­ціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти по­збавлені батьківського піклування; послугу соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах; представництво інтересів; консуль­тування.

– Наші підопічні вже не уявляють свого життя без соціальних робіт­ниць, до яких за роки дуже звика­ють, – продовжує пані Юлія. – Кажуть, що для них вони стали не просто помічницями, а рідними людьми. І вислухають, і розрадять, і принесуть продукти, у хаті прибе­руть, і на городі допоможуть лад навести, а декому і їсти приготу­ють. На всіх у них вистачає теплих слів, уваги, їх з нетерпінням чека­ють, бо наповнюють їх життя тур­ботою та добротою. Вони – місток між ним і рештою життя. Саме ці слова про соціальних працівниць Олену Назар та Ірину Пашкуцьку, які чуйні, добрі, з кожним вміють знайти спільну мову…

З нетерпінням чекають одинокі самотні люди в Теляжі, Ульвівку свою незмінну помічницю Марію Федячко, яка буває у них два, а при потребі і більше разів на тиж­день. Вона є справжньою помічни­цею та порадницею для одиноких самот­ніх людей і в хаті, і на городі, і на подвір’ї. Самотні люди поважа­ють її та щиро дякують за добре серце, теплоту душі та, звичайно, за допо­могу та підтримку. І таких прикладів є багато…І це радує…

– Мене радує, що багато сімей після нашої роботи з ними, почина­ють розуміти свої помилки, – розпо­відає начальник відділу «Служба у справах дітей» Сокальської місь­кої ради Ірина Ващук. – Насправді, багато хто з сімей, де є насильство чи проблеми з алкоголем, просто не знають іншого життя, у них не було з кого брати приклад. Дивиш­ся на діток, які страждають, з різних причин – чи через хвороби, вади розвитку, чи через проблеми у родині, – і хочеться зробити все, щоб їм допомогти.

Сьогодні на обліку у нашої служ­би перебуває 80 дітей, які опинили­ся у складних життєвих обставинах, 48 дітей-сиріт та дітей, позбав­лених батьківського піклування. Протягом року одну дитину-сироту влаштовано у прийомну сім’ю, 5 дітей – під опіку/піклування роди­чів, 3 дітей – в сім’ю патронатного вихователя. Загалом у Сокальській міській ТГ проживає 27 сімей опікунів/піклувальників, 3 прийомні сім’ї, 1 сім’я патронатного вихова­теля.

– В соціальній роботі немає рути­ни, – вважає п. Ірина. – Кожен день приносить нові виклики. Люблю спілкуватися з людьми, розуміти їхні проблеми та потреби, та допо­магати знайти вихід зі складної життєвої ситуації. Вірю, що моя ро­бота дозволить мені допомагати й надавати підтримку батькам, щоб вони могли добре піклуватися про своїх дітей, а їхні діти залишалися жити вдома, де це можливо або знайшли нову щасливу родину.

Кажуть добро повертається до людини сторицею. Про це, як ніхто, знають працівники соціальної сфери. Вони стоять пліч-о-пліч біля тих, хто потребує підтримки, несуть в світ милосердя, дарують людям надію на краще, вчасно подаю­чи руку допомоги тим, хто цього потребує. Для багатьох з них слова Івана Франка – «Життя людини до тих пір має цінність, поки людина може допомагати іншим», стали сенсом життя. Саме такими є пра­цівники соціальних служб Сокаль­ської міської ТГ, для яких найкраща нагорода – це щира вдячність ро­дини, якій допоміг чи допомагаєш.

 Любов ПУЗИЧ.