Головна Спорт Відбувся історико-краєзнавчий сплав по Західному Бузі

Відбувся історико-краєзнавчий сплав по Західному Бузі

Усі ми – жителі Прибужжя – древньої, насиченої буремними подіями, красивої, багатої, багатогранної землі. Тому кому, як не нам, відновлювати і поглиблювати істо­ричні знання про рідний край, про події і об’єкти, які в різні часи належали до різних держав, які, немов хвилі, накочувались на цей край, стираючи попереднє і започат­ковуючи нове, яке, в свою чергу докорінно мінялося і перевтілювалося в щось інше з новими і новими змінами.

11 серпня – День Західного Бугу, який був започаткований 2019 року і вперше від­значався у м. Золочів. І ця традиція має не тільки право на життя, але й зобов’язана розвиватися, тому ми вирішили її підтримати і відзначити на нашій частці річки сплавом на байдарках. І не просто сплавом від пункту А до пункту Б, а саме історично-краєзнавчим сплавом з с. Старгород до с. Пісочне (біля 22 км).

Старгород – унікальне поселення, яке зберігає дуже цікавий пласт дослід­жених і не досліджених історичних по­дій. Не див­лячись на повне руйну­вання і занепад після останніх війн, тут все ж таки збереглися ряд цікавих об’єктів, або місць, на яких вони розта­шо­вувалися. Більшою мірою, в даний часовий період, інформацію про них зберігають, доносять і досліджують міс­цеві ентузіасти, і нам поталанило пос­піл­куватися з невтомним аматором-дослідником Воло­ди­миром Опульським, який провів неве­личкий, але змістовний огляд основних історичних пам’яток, частину з яких ми і відвідали на початку сплаву в Стар­городі. Також величезна подяка за на­дані друковані матеріали – буклети, які отри­мав кожен учасник сплаву і міг ознайомитись з цікавою інформацією.

Далі на нас чекала смачна юшка на те­ри­торії бувшого ма­єтку часів Речі Пос­политої, який, хоч і занепав в пізніші часи, але там все ж таки в часи Авс­тро-Угорщини і до но­вітньої доби, іс­ну­вав ряд інших об’єк­тів, таких як, наприклад, неве­ликий спиртозавод, пристань, яким не судилося зберег­тися. Ми насолод­жувалися казковою красою річкових пейзажів, натрапили на залишки муро­ваної маленької пристані (по нашим спостере­женням), на залишки мостів, про які, мабуть, важко знайти ширшу і докладнішу інфор­мацію.

По шляху відвідали ще одну, без сумніву, відому перлину регіону – литовезьке горо­дище, яке чудово, в порівнянні з Старго­родським, зберег­лося, доглядається місце­вою громадою і з якого відкривається захо­п­люючий краєвид на заплаву Західного Бугу, видно Зимненський монастир, з чого, тео­ретично, можна припустити про існування візуального зв’язку, в певний період, з фор­тифікаційними спорудами на Зимненському городищі для попередження, наприклад, про неприятель­ські дії, або з іншою кому­­нікаційною метою.

Далі численні мандри з казковими пей­зажами. Гроза, яка лякала своїм набли­женням, але ми відбулися маленькою ко­рот­кочасною зливою, після якої настав каз­ковий, благодатний штиль, в якому купа­лося сідаюче сонечко, яке розчер­во­нілося від денної роботи. І фініш біля ма­лесенького, але мальовничого оз. По­ми­ль­ниця в селі Пісочне, де просто чудові, ней­мо­вірні пей­зажі, з якими не хотілося проща­тися.

Наша річка – це дар, це історія, це спіл­кування, це спорт і здоровий спосіб життя, це рекреація, це творчість, і цілий букет інших активностей, які додають у наше життя фарб. Безумовно, це далеко не всі цікавості, якими порадувала нас подорож, але – на меті їх продовження з поглибленням знань про рідний Західний Буг, боротьбою за його чистоту – бо не бракує ідей і натх­нення для їх втілення!

Михайло СИДОРОВ