Головна Свято «ЧОРНОЦВІТ»: КРІЙ ТА ОРНАМЕНТИ НАДБУЖАНСЬКИХ СОРОЧОК

«ЧОРНОЦВІТ»: КРІЙ ТА ОРНАМЕНТИ НАДБУЖАНСЬКИХ СОРОЧОК

Напередодні Дня вишиванки, справжнім святом для народних майстринь та шану­вальників вишивки став вихід у видавництві «Джезва» книги «Чорноцвіт» нашої краянки зі Спасова Віри Чипурко. Якісний друк забез­печила друкарня «Коло».

Великий мистецький альбом присвячений сорочкам Надбужанщини кінця XIX – початку XX століть. Формат 24,5х34 см., 420 сторінок. У виданні авторка описала та відма­лювала крої та орнаменти 60 со­рочок – 52 жіночих і 8 чоловічих, зро­била роз­кладки схем 408 взорів – 386 із соро­чок і 22 із клаптиків збережених фраг­ментів. Для зручності майстри­ням, Віра Чипурко зобразила крій, віддзер­калення орнаментів, підписа­ла розта­шування кожного взору, прорахувала кількість хрестиків у рапор­ті, показа­ла цілісне розташування ви­шивки на сорочці. Вона також роз­робила по­крокові схеми технік виши­вання, змережування, поетапність шиття.

Етнографічний нарис про регіон по­буту­вання та історичні світлини допоможуть чи­тачеві чітко відрізняти місцеві та запозиче­ні елементи орнаментів. Також у книзі можна ознайомитись з фрагментом етногафічного дослідження Броніслава Сокальського «По­віт Сокальський під поглядом географічним, етнографічним, історичним та економічним» 1899 р. у перекладі з польської мови, який також зробила п. Віра. Книжка цінна і багата інформацією, це також розкішний мистець­кий альбом, який може бути гарним репре­зентабельним подарунком.

Праця над книгою тривала понад трид­цять років, і відкриває нову сторону відомих легенд і міфів про надбужанські сорочки, які вже всі звикли називати сокальськими. Сокальська сорочка – ця назва виникла сама собою серед дослідників і етнографів для ознакування сорочок, які створювало і носило українське населення території Над­бужжя у другій половині ХІХ – початку ХХ століття. Це Червоноградський район (у 1940-2021 р. – Сокальський, Радехівський), Володимир-Волинський район (Іваничів­ський, (у 1957-1962 – Нововолинський)), Холмщина (Польща). Крій і вишивка на Со­кальщині надзвичайно різноманітні. Навіть сусідні села могли носити зовсім інший одяг, про що свідчать збережені зразки і давні фото. Вишиті сорочки Надбужанщини зни­щені часом, свідомо радянською владою та несвідомо нерозумними нащадками. Вони розлетілись по приватних колекціях цілого світу без ознакування регіону ство­рення. Поодинокі зразки зберігаються у кра­єзнавчих музеях. Авторці вдалось відтво-рити орнаменти деяких з них по світлинах (якісних і не дуже), які є у вільному доступі в мережі інтернет. Частково це замальовки з її етнографічних пошуків, результат роботи з музейними експонатами та дослідження матеріалу з приватних колекцій.

– Працюючи над книгою, мені важливо було створити повний «паспорт» сорочки – крій, взір, розташування його на виробі, – зазна­чила п. Віра Чипурко. – Це дасть мож­ливість майстрам відтворювати повні копії давніх ар­тефактів, черпати натхнення для нових вит­ворів. Щоб повністю охопити різноманітність давнього одягу території Надбужжя потрібно було б видати зо 30 таких томів, у яких були б подані кольорові сорочки, розви­ток Галиць­кої моди, сорочки національних верств, від­мінності одягу по селах, розкішні запаски, намиста, чарівні горсаки, елегантні мальованки, естетика крою верхнього одягу. При створен­ні виробів та схем за мотивами Надбужан­щини хочу побажати майстрам, художникам, вишивальницям не привносити запозичень. Творіть свої неповторні зразки за мотивами баченого. Не вся вишивка чор­ним сокаль­ська. Не вся сокальська вишивка чорним.

Поради вишивальницям від авторки книги, виріб, навіть без орнаменту, але з викінчени­ми краями дрібними петельками і дворяд­ною стебнівкою буде більш харак­терним, ніж запозичений орнамент, викона­ний моно­хромом. Надто плавні і правильні квіти зде­шевлять вашу роботу. Також дико вигляда­ють вставки з мережок, особливо фабричних. При створенні листочків чи галу­зок не бійтесь різких поворотів, асиметрич­ності, динаміки і контрасту. Використовуйте білий простір полотна для надання легкості і повіт­ряності. Геометричні орнаменти по­єднуйте широкими і вузенькими фризами. Уникайте вертикального розміщення взорів на уставці та рукаві.

Віра Чипурко – експерт художньої та на­родної вишивки, етнограф, художник та дизайнер друкованої продукції. У співавтор­стві з Марією Чумарною мисткиня видала книжку «Вишивання долі», по символіці та техніці вишивання. Книга розкриває можли­вості впливу людини на долю, на здоров’я власного тіла, благополуччя, благополуччя сім’ї і роду, через повернення до джерел духовного знання наших предків. Особли­вістю книжки є те, що техніки вишивання подані як для праворуких, так і для лівору­ких. Також розробила дизайн книжки Марії Чумарної «Тайнопис вишивки». А книга «Чорноцвіт» вийшла друком завдяки по­тужній вишивальній спільноті України.

Любов ПУЗИЧ.

 

Фото з сімейного альбому сім’ї Чипурків.