Головна Свято Колектив ДЛГП «Галсільліс» з добрим настро­єм зустрів професійне свято

Колектив ДЛГП «Галсільліс» з добрим настро­єм зустрів професійне свято

ВАРТОВІ ЗЕЛЕНИХ ШАТ

Кожного року, в третю неділю ве­ресня, професійне свято відзнача­ють працівники лісу та дерево­обробної промисловості. Колектив ДЛГП «Галсільліс» з добрим настро­єм зустрічає професійне свято. За вісім місяців заготовили 5795 куб. м ліквідної деревини, зокрема, від рубок головного користування – 1022 куб. м, в тому числі ділової класу А,В,С 541 куб. м, класу D 4949 куб. м, та дров – 305 куб. м. За січень-серпень реалізували продукції на 7919 тисяч гривень, сплатили 3200 тисяч гривень податків й обо­в’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, зокрема, у місцевий – 1005 тис. грн. Сокальське ДЛГП уже де­кілька років підряд входить в десятку кращих структурних підрозділів «Галсільліс» і є одне з небагатьох в області дочірніх підприємств, яке немає заборгованості по заробітній платі та сплаті податків, та попри всі економічні негаразди й вимоги часу, демонструє стабільність та по­зитивну динаміку розвитку. За обся­гами виробництва, рентабельністю господарювання та низкою інших важливих показників за перше пів­річчя 2020 року ДЛГП займає перше місце серед інших у Львівській об­ласті. За що було відзначене грамо­тою управління. І у цьому заслуга усіх працівників, а тут працює 54 особи, та директора Миколи Дем’я­новича, який уже вісімнадцять років очолює це підприємство.

п. Микола каже, що лісу потрібні мудрі, дбайливі і виважені господарі. Цими якостями володіють усі праців­ники дружного колективу ДЛГП «Галсільліс», зокрема, головний ліс­ничий Андрій Микитюк та лісничі Сокальського та Реклинецького лісництв Олег Бурда та Мирослава Ро­манчук, які щоденно дбають аби у прийдешньому зеленіли ліси. За словами головного лісничого Андрія Микитюка, за вісім місяців тут поса­дили 28 га лісу у лісовому фонді та доповнили лісові культури на 17,2 га, провели догляд на 176 га. Голов­ними породами дерев в лісництві є сосна, дуб звичайний, вільха, мод­рина, береза, граб, черешня, липа, осика. Їх сіянці вирощують в тепли­цях, які функціонують в Реклинець­кому та Сокальському лісництвах. «У цьому році посіяли в теплиці на­сіння сосни, гінкго, два види модрин (європейську та гібридну), – розпові­дає ліснича Мирослава Романчук. – Через те, що сосна звичайна вра­жається шкідниками та всихає, почи­наємо висаджувати сосну чорну, жорстку, веймутову, які не піддають­ся ураженню, щоб потім мати чим поновити лісові культури.

Колектив Реклинецького лісниц­тва, на чолі з лісничою, працюють над тим, щоб виплекані сіянці зашу­міли зеленим масивом на ділянках лісу підприємства. Вже наступної весни їх можна буде висаджувати у відкритий грунт. Допоможуть їм у цьому учні Реклинецької школи, з якою давно підтримують дружні зв’язки. А цього року на території Реклинецького лісництва посаджено 11,2 га лісових культур. Зокрема, сосни звичайної 75 тис. штук, дуба звичайного – 35 тис. шт. Під природ­не поновлення залишено один гек­тар лісу. «Весною наші лісівники займалися доповненням лісових культур, а протягом літа проводили догляди за ними, зокрема, механізо­вано на площі 72, 4 га. Проводили додаткові санітарні рубки, щоб при­вести насадження до нормального стану, аби воно росло і не всихало», – додає пані Мирослава.

В Сокальському ДЛГП кожен пра­цівник сумлінно пильнує свою робо­ту. Усі підрозділи лісгоспу працюють злагоджено, наче єдиний живий організм, як дружна родина, яка за­цікавлена у збільшенні виробництва своєї продукції. Тож варті доброго слова і пошани, та, на жаль, усіх не перерахуєш, тож просять хоч назва­ти найсумлінніших – це механік Володимир Коваль­ський, працівник цеху переробки де­ревини Олег Чернявський, механіза­тор Тарас Ільчишин. Серед працівників Реклинецького лісництва – Юрій Лис, Ва­силь Дунелич, Петро Стельмашек, Степан Корнило. Со­кальського лісництва – Руслан Го­лінка, Василь Дубанич, які докла­дають всіх зусиль у благородній справі – відтворення лісів.

Працівники лісу іноді називають себе вартовими зелених шат, бо в кожну пору року у лісі є робота. За­раз вони завершують догляд за культурами та готуються до осінньої посадки, потім вирубуватимуть сухостій, проріджуватимуть дерева та заготовлятимуть дрова.

За цей рік тут модернізували тех­ніку, що дозволило проводити меха­нізований догляд за лісовими куль­турами. «Ринок диктує свої вимоги, тому підприємство повинне завжди йти в ногу з часом, вкладати кошти в нове, сучасне обладнання та техні­ку, що є інвестицією в його майбутнє. Це дозволяє механізувати догляд за лісовими насадженнями. Адже нині бракує робочих рук, нема кому заготовляти ліс, бо люди виїхали на роботу за кордон», – каже п. Микола Дем’янович.

Актуальним залишається питання збереження лісових ресурсів. У цьо­му році, через необережне пово­дженням з вогнем, згоріло 0,09 со­тих лісу біля села Пісочне. На жаль, такі випадки непоодинокі, на щастя, лісівникам при допомозі вогнеборців Сокаля та Хороброва вдалося локалізувати та погасити вогонь.

– Ліс – це складний механізм, який потребує дбайливого догляду, тому кожен має ставитись до нього як добрий господар, бо він росте не одне десятиліття. І прикро, коли хтось його нищить, – говорить керів­ник ДЛГП «Галсільліс».

М. Дем’янович мимоволі торкнув­ся й інших проблем, які є в лісовій галузі. Нині значно впали ціни на лісопродукцію, до того ж заборонили експорт деревини за кордон, а натомість нічого не запропонували. Залишається надлишок продукції. Виживай як хочеш. Проте тут не си­дять склавши рук, а шукають можли­вості аби реалізувати свою продукцію, розвивають нові напрямки ді­яльності. Зокрема, співпрацюють з ДП «Львіввугілля», беруть участь у всіх районних тендерах по постачанні дров для освітніх закладів району. У теплиці Сокальського лісництва виро­щують саджанці декоративних рос­лин, серед яких ялівець, ялина, гібіскус, барбарис, мирт, самшит, які реалі­зовують для озеленення тери­торії.

Колектив ДЛГП «Галсільліс» усві­домлює, що стоїть на сторожі гармонії й порядку в лісовому госпо­дарстві. Адже на його плечах ле­жить непроста місія – відновлення та збереження неоціненного багат­ства країни, унікального витвору природи і людської праці. Й горді цього, бо для кожного з них ліс є іс­тинно святим, який вони знають, як ніхто інший, через що й з любов’ю турбуються, оберігають та розвивають «зелені легені планети».

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.