Головна Свято МАЙБУТНІЙ  ПРЕЗИДЕНТ  ЖИВ  І ТВОРИВ У СОКАЛІ

МАЙБУТНІЙ  ПРЕЗИДЕНТ  ЖИВ  І ТВОРИВ У СОКАЛІ

28 травня у Сокалі відбулося чимало культурно-мистецьких заходів, приурочених Дню першої згадки про славне наше місто. Одним з таких – урочиста академія, приурочена 160-річчю від Дня народження громадсько-політичного діяча, президента Західно­української Народної Республіки Євгена Петру­шевича, який у свій час жив і творив у Сокалі.

З червня виповнюється 160 років від його дня народження. Верховна Рада України постановила урочисто, на державному рівні, відз­начити цей ювілей. У Сокальській міській раді був створений оргкомітет, на якому було розроблено ряд заходів, зокрема, під­готовлено буклет про Євг­ена Петруше­вича, а учні МАН ім. Ігоря Богачев­ського підготували реферати про його життєвий шлях…

У Народному домі Сокаля (до речі, цю будівлю придбала місцева україн­ська громада за сприяння Є. Петру­шевича) академію розпочали Духов­ним гімном «Боже великий єдиний», який разом зі зведеним хором «Над­бужжя» НД м. Сокаль та «Хлібодар» НД с. Завишень (керівники Богдан Кійко та Роман Козярський) виконали присутні у залі.

Благословили урочисту академію священники Ярослав Кащук та Воло­димир Жарський.

Ведуча Богданна Шавалюк озна­йоми­ла з діяльністю Євгена Петруше­вича не тільки у Сокалі, але й загалом. Її душевні розповіді переп­літалися з виступами аматорів сцени: зразкового хореографічного колективу народного танцю «Веселка» НД м. Со­каль (кер. Надія Ганіткевич), народного аматор­ського ансамблю пісні та музики «Зо­рецвіт» Буського міського НД (кер. Ірина Крапецька), народного фольк­льор­ного ансамблю «Забавлян­ка» (кер. Тетяна Гнатюк), оркестру народних інструментів (кер. Ро­ман Козярський), вокального ансам­блю «Любисток» (кер. Лілія Ко­нончук), народного фолькльор­ного ансамблю народного танцю «Бужани» НД с. Ільковичі (кер. Світлана Батюк), вокально-ін­струментального гурту «Мере­живо», читців Аліни Коберенко, Юлії П’ятковської, солістки Те­тяни Гнатюк та інших.

Адвокатська, громадська, прос­віт­ницька діяльність Євгена Пет­рушевича в певний період його життя була пов’язана з Со­калем.

Саме у 1907 році ви­бор­ча окру­га, в склад якої вхо­дила також Сокальщина, обрала пос­лом до австрійського парла­менту україн­ця, доктора Євгена Петру­шевича. Він народився в Буську З червня 1863 р. в родині свя­щенника о. Омеляна Петруше­вича. Після закін­чення Академіч­ної Гімназії у Львові, студіював право у Львівсь­кому універ­ситеті, який закінчив док­тором. В часі студій був активним у студен­тському житті і якийсь час очо­лював «Академіч­не Братство».

Після закінчення юридичного факу­ль­тету Львівського університету з вче­ним ступенем доктора права, Євген Петрушевич відбував адвокатську прак­тику в Степана Федака.

Після її відбуття д-р Євген Петру­шевич відкрив свою адвокатську кан­целярію у Львові, в 1896 р., яку вже наступного року переніс до Сокаля. Вибір нашого міста, напевно, виявився не випадковим, адже Є. Петрушевич був одружений з Леокадією Пуніцькою, донькою сокальського старости, мама якої була з роду Коцюбів. У них в 1892 році народився син Антін.

З 28 листопада 1900 року в Сокалі роз­почало діяль­ність Повітове кредитове товариство. Саме серед пер­ших його членів був адвокат Євген Петрушевич.

Поза адвокатською пра­цею він був активний у гро­мадському житті як у Сокалі, так і в цілому повіті.

За його почином в Сокалі засновані Товариство «Про­світа», казино «Руська Бесіда» (був головою), казино для укра­їнських міщан «На­родне Міщанське Касино», бурса для селянських дітей «Шкільна Поміч» (також був головою), «Повітове Кре­дитове Това­риство» (був першим його ди­ректором), Товариство «Січ», крім того Євген Петрушевич брав участь у побудові Народ­ного дому. Зав­дяки йому за­сно­вано в повіті багато кас, «Сі­чей» і читалень «Просві­ти». Він їздив по селах з допо­відями та був дійсним обо­ронцем селян. Брав також активну участь у політиці цілого краю і став членом екзекутиви Націонапьно-демократичної партії, ство­реної наприкінці 1899 р.

Оцінюючи працю Петру­ше­вича, громадяни Сокапь­щини віддали за нього 92% голосів у виборах до авс­трій­ського парламенту, в 1907 році, у виборчій окрузі Со­капь – Радехів – Броди. У 1910 році Петрушевич став пос­­лом до Галицького сейму. Намагався допомагати укра­їн­цям. Його промови за трибу­ною сейму були пал­кими та мудрими. Вдруге його обра­но послом з цієї ж округи в 1911 р., він зали­шив­ся пос­лом австрій­ського парламен­ту аж до розвалу Австро-Угорської монархії.

…Пізніше Євген Петруше­вич мав адво­катську прак­тику в Стрию. Паралельно займався громадсько-полі­тичною діяльністю. В часи ЗУНР став Президентом За­хідно-Української Респуб­ліки.

У 2009-ому Євген Петру­шевич по­вернувся в Сокаль у бронзі. Сокальчани горді з того, що, фактично, адвокат­ську і громадсько-політичну діяльність Євген Петруше­вич роз­починав у нашому місті. То був справжній украї­нець, який дуже хотів побу­дувати Українську державу.

Урочисту академію вітали також Сокальський міський голова Сергій Касян, депутат міської ради Олег Кожушко, рад­ник голови Львівської обласної ради відділу патро­натної служби, перший зас­тупник голови ВО «Батьків­щина» у Львівській області, професорка кафедри адміні­стративного та інформа­ційного права НУ «Львівська Політехніка» Уляна Парпан. Вони, в першу чергу, бажали перемоги Україні над росій­ським агресором, витрива­лості та мужності нашим захисникам-сокальчанам у цій боротьбі. Адже чимало їх сьогодні обороняє нашу державу. Наших воїнів під­тримують і сокальчани, хто матеріально, хто продуктами чи іншими речами. Багато в цьому напрямку робить і відділ культури Сокальської міської ради. Уляна Парпан в­ід імені 4 батальйону 80 ОДШБр вручила Подяки Мирославі Михайлюк та Те­тяні Гнатюк за постійну під­тримку, допомогу та вагомий внесок в перемогу України.

Пам’ять – нескінченна кни­га, в якій записано все: і жит­тя людини, і життя країни. Знаємо, що багато сторінок вписано кривавим і чорним. На десятиліття мож­на засекретити архіви, прих­о­вати викривальні доку­мен­ти, але з пам’яттю нар­оду нічого не вдієш. При­сутні вшанували пам’ять видатного нашо­го земляка хвилиною мов­чан­ня, та пок­ла­ли квіти до пам’ятника Євгена Петруше­вича. І виконали Славень.

 

* * *

Опісля на сцені Народного дому виступив з ювілейною концертною програмою вокаль­но-інструментальний ансамбль «Ватра» та заслу­жений артист України Зе­новій Гучко. Вони подару­вали сокальчанам чудові всім знайомі пісні.

Цього недільного дня юні сокальчани з натхненням пе­редавали любов до рідного міста, захоплення ним у своїх малюнках, а пізніше й у цікавих розповідях про рід­ний Сокаль, про велику вдя­ч­ність нашим мужнім Збро­й­ним силам та щиро бажали рідній Україні Перемоги! Ма­річка Баландюк подару­вала учасникам поетичні ряд­ки про рідну мову.

Творчі локації організував Будинок дитячої та юнацької творчості (директор Марія Поліщук) та КЗ «Сокальська бібліотека для дітей».

У музеї «Людина. Земля. Всесвіт» була представлена виставка живопису митців Сокальщини «Насущне», а в історико-краєзнавчому музеї «Сокальщина» – пре­зентація книги Віри Чипурко «Чорноцвіт» за участю авто­ра.

У катедральному соборі св. ап. Петра і Павла м. Со­каль відбулася Архієрейська Божественна Літургія за участю Владики Сокальсько-Жовківської єпархії Михаїла Колтуна та священників Ярос­лава Кащука, Андрія Дутчака, Олександра Ка­щука, Володимира Августов­ського, Павла Пащука, Ми­хайла Ментуха, Василя Лепеха. Владика також освя­тив єлей на мощах св. ап. Петра і Павла. Священ­ники мирували парафіян освяче­ним єлеєм.

Цього недільного сонячно­го дня у Сокалі відбулося ще чимало спортивних заходів.

Василь СОРОЧУК.

Фото автора.