Головна Свято У селі Старгород відбулося святкове богослужіння з нагоди храмового празника

У селі Старгород відбулося святкове богослужіння з нагоди храмового празника

ПРЕЧИСТА ДІВО, ОПОВИЙ НАС ПОКРОВОМ БІЛИМ, І ПІД ОПІКУ ВІЗЬМИ УКРАЇНУ!

На свято Покрови Пресвятої Богородиці Владика Сокальсько-Жовківської єпархії Кир Михаїл звершив святкове богослужіння у селі Старгород з нагоди храмового празника. Архієрей освятив спо­руджений жертовник та привітав адміністратора парафії, отця Сте­пана Ділая з двадцятиліттям свя­щенства.

Владика Михаїл виголосив Про­повідь, зокрема, сказав:

– Захист Пресвятої Богородиці, яку ми обрали у своєму житті, в честь якої тут споруджено храм, в яко­му набираємося живої віри, так потріб­ної нам щодня. Щоб з цим По­к­­ро­вом могли жити не тільки у час небезпеки, а й повсяк­день, щоб завжди його відчували.. Щоб воно просякло тим благосло­вен­ням, що отримала Пресвята Бого­ро­диця від Ангела. Вона його отри­мала не тільки для себе, але й для нас.

Соборність – це місія Церкви зби­рати розпорошених гріхом лю­дей і цілий народ, виховувати в ко­ж­ній людині відповідальність за се­бе, за весь світ.

Папа Франциск нас гуртує до від­повідальності, звертає увагу на Ук­раїну, де нині є загроза людському життю, і на цілий світ, де людей пе­­­рес­лідують.

Богородиця закликає нас моли­тися за навернення росії. Якби нам не було важко, але це мусимо сприйняти за все людство. Найпер­ше наша відповідальність за себе, за інших та цілий світ.

Ми маємо бути відповідальними і прийняти мир до свого серця, здо­лання ворога Божою благодат­тю.

Перший етап ми пережили і на­ша Церква вийшла з підпілля, а під час другого, доведімо нашою ві­рою, що здолаємо всі негаразди.

Сьогодні маємо послухати Бого­родицю, яка виявляє свій Покров, зокрема, і для нас. Це наш час, ко­ли виражаємо свою віру, а це – наша перемога у наверненні грішни­ків та ворогів.

Здолаємо ворога Божою благо­даттю. Своїми молитвами, жерт­вою, що приносимо на новому жертовнику. Хай наші молитви набира­ють нових вимірів із нашою живою вірою.

Підсумовуючи свої роздуми, Пре­освящений Владика Михаїл закли­кав людей молитися за Батьків­щину – Україну, наших воїнів.

На завершення Літургії Владика прочитав молитву Фатімських ді­тей, яку присвячуємо «За Мир в Україні» та священики спільно з парафіянами виконали «Боже Вел­и­кий Єди­ний».

Декан Сокальського деканату о. Ярослав Валюх прочитав грамо­ти: з нагоди 130-ліття храму «Пок­ров Пресвятої Богородиці»; Подяч­ну грамоту Володимиру Івановичу Шмигельському – жертводавцю; грамоту о. Степану Ділаю – за рев­ність для Божої Слави та надання права носити хрест з прикрасами.

Подячне слово виголосив адмі­ністратор храму о. Степан Ділай, в якому висловив щиру вдячність Правлячому Архієрею, священ­никам Сокальського деканату, жертводавцям – п. Ігорю Хом’яку, п. Ігорю Рожаку та всім доброчин­цям, що причинилися до святкувань.

Опісля традиційно з храму всі прийшли до пам’ятника Борцям за волю України, де було відправлено панахиду за полеглими Героями.

Трохи з історії церкви у Старго­роді.

Перша письмова згадка про свя­тиню у селі датується 1748 роком. Тоді відбулася візитація церкви від вельможного ксьондза Феліціана Володкевича – єпископа Холмсько­го, Белзького, Дубненського, Гер­манського (свяще­нник Михайло Отецький).

У 1761 р. виконував обов’язки о. Степан Голуховський.

1778 р. – декан Потилицький ві­зитація від ксьондза Максимиліана Рила, єписко­па Холмського і Бел­зького.

1780 р. – о. Лукаш Косевич.

1830 р. – о. Іван Лучкевич.

1879 р. – о. Лев Ковшевич – де­кан Варя­зького деканату.

У 1892 р. в с. Старгород побудо­вано де­рев’яну церкву Покров Пре­святої Богородиці, за старанням па­рафіян та о. Васи­ля Фартуха.

1900 р. – о. Роман Осмак.

1936 р. – о. Петро Гардибала.

1945 р. – о. Сидорчук. А в 1946 р. був переселений разом з парафія­нами на Тернопільщину.

1947-1987 рр. – церква була під заборо­ною. Мешканці села відвіду­вали богослужіння в м. Сокаль, се­лах Литовеж і Пра­вда (Хоробрів), священником був о. Петро Свистун.

14 жовтня 1987 року відновлено церкву і розпочато Богослужіння  на храмовий празник Покров Пре­свя­тої Богородиці. Відновлений храм посвя­чували о. Ярослав Збит­ковський (тодішній декан Со­каль­ський) та о. Василь Шира з села Хо­робрів.

За період певного часу свої священичі обов’язки виконували:

1988 р. – о. Степан Фульмас.

1989 р. – о. Іван Банах. За його старан­ням релігійна громада по­вернулася в лоно Української гре­ко-католицької церкви.

1991 р. – о. Орест Рубель.

1993 р. – о. Степан Бурко.

1998 р. – о. Ігор Ковба.

З 2002 р. настоятелем храму є о. Степан Ділай. Священник та па­рафіяни Старгорода за ці роки оно­вили храм, беруть активну участь у заходах духовного та національ­но-патріотичного спрямування: від­значенні ювілейних дат церкви, населеного пункту, вшануванні Бор­­ців за волю нашої держави та бага­тьох інших.

Нехай Покров Пресвятої Бого­родиці принесе мир в Україну!

Василь СОРОЧУК.

Світлини Марії Ділай та пресслужби Сокальсько-Жовківської єпархії.