Головна Свято В Со­калі відбулося святкування 30-ї річ­ниці Незалежності України. Фото

В Со­калі відбулося святкування 30-ї річ­ниці Незалежності України. Фото

МОЯ УКРАЇНА – ЄДИНА І ВІЛЬНА

Як повідомляв «Голос з-над Бугу» у по­передньому числі, 24 серпня в Со­калі відбулося святкування 30-ї річ­ниці Незалежності України. Заходи роз­почалися з Божественних літургій в хра­мах. Біля стели Героям Небесної Сотні священники Ярослав Кащук, Анд­­рій Дутчак, Роман Кіх (служить у Латвії) та Михайло Назар відправили молебень, та вру­чили медалі «30 років Незалеж­ності України» наших захисни­кам. Ни­ми нагороджені: Сергій Пухаль, Богдан Футиш, Роман Трохим, Іван Луцюк, Сер­гій Луцюк, Іван Кухарський, Юрій Мочульський, Ігор Кукла, Василь Пюр­ко, Вадим Кондратюк, Тарас Гарвона, Олександр Алєксандров, Богдан Ма­цюк, Юрій Каплєта, Віталій Когут, Віктор Шавлюк.

Потім на подвір’ї церкви учасники зведеного хору встановили Національ­ний рекорд України за наймасовіше виконання Гімну Українських Січових стрільців «Ой у лузі червона калина». Організатор заходу – відділ культури Сокальської міської ради (начальник Мирослава Михайлюк). Рекорд зафік­совано у кількості 848 осіб. У його вста­нов­ленні взяли участь народні, во­каль­ні, аматорські колективи, бібліоте­ка­рі, учасники АТО, депутати, журналіс­ти, представники духовенства, влади, ме­дицини, освіти, художньої самодія­ль­­ності. Керівники зведеного хору – Ро­ман Козярський та Богдан Кійко. Серти­фікат начальнику відділу культу­ри міської ради Мирославі Михайлюк вру­чив експерт Національного реєстру ре­кор­дів Павло Горішевський. Він був здивований, що у Сокалі так масово вийшли люди виконати Гімн, адже такої масовості не бачив у великих облас­­них центрах.

Далі процесійною ходою всі пішли на площу Січових стрільців. До пам’ят­ників Т. Шевченку, Є. Петру­шевичу, баре­льєфів В. Чорноволу, С. Бандері представ­ник­и влади, громадських організацій поклали квіти.

Святковий захід розпочали ду­хов­ним гімном України «Бо­же вели­кий, єди­ний». З 30-ю річницею Незалеж­нос­ті Украї­ни сокальчан та гостей при­ві­та­ли місь­кий голова Сергій Касян, голова Черво­ноградської РДА Андрій Дяченко, заступник голови Червоно­град­­ської районної ради Наталія Кохан, депутат Львівської обласної ради Олег Фенчин, делегація гостей з Республіки Польща: староста Остроленського по­ві­ту Станіслав Ліпка, президент м. Ос­тро­лєнка Мазовець­кого воєводства Лукаш Кулік, війт гміни Уханє Грубешів­ського повіту Лєшек Чер­вонка.

Хвилиною мовчання вшановано па­м’я­ть учасників АТО, бійців доброволь­ців, які загинули в АТО/ООС: Андрія Атаманчука, Ігоря Білика, Андрія Костенецького, Романа Галаса, Олега Галатюка,  Дениса Гро­мо­вого,  Сергія Кошмала, Романа Лаг­на, Вален­тина Прихода, Віктора Си­ва­ка, Яросла­ва Слободюка, Антона Козачу­ка…, та всіх, хто віддав своє життя за волю та неза­леж­ність України.

Здавна українці боронили свої свобо­ди і права, повсякчас стикаючись із зовнішнім опором та внутрішніми нез­го­дами, у боротьбі народилася та за­гар­­ту­валася єдина нація сміливих та щи­рих людей, що живе у прекрасній країні.

Медалями «30 років Незалежності України» нагороджено: Максима Савку – учасника бойових дій, ветерана УПА; Семена Костіна – командира відділення розвідки 39 батальону «Дніпро», учас­ника АТО; Олега Іванчину – Заслуже­ного працівника сільського господарст­ва України, директора ПАФ «Білий Стік»; Юліана Лукомського – прези­де­нт­а благодійного фонду «Майбутнє України. Сокальщина», мецената шкі­ль­­ної молоді у конкурсі «Ким я хочу бу­ти? Як я цього досягну?»; Ярослава Кащука – настоятеля Сокальського ка­тед­рального собору св. ап. Петра і Павла.

Напередодні Грамотою Верхов­ної Ради України нагороджено Юліана Макачку – лікаря-анестезі­олога відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Сокаль­ська районна лікарня», котрий одним з перших лікарів доброволь­цем пішов на війну. Її вручив народний депутат України Михай­ло Боднар.

На Сокальщині багато є талантів в галузі культури, освіти, спорту.

Наші спортсмени отримали висо­кі здобутки:

– команда ОТГ стала перемож­цем в «Іграх громад» Львівщини;

– команда ДЮСШ «Соколяни» посіла перше місце в чемпіонаті України з волейболу «Дитяча ліга» серед юнаків 2008 р. н. і молодші (тренер Степан Кулик);

– команда ДЮСШ «Буг» посіла перше місце у Всеукраїнських фі­наль­них спортивних змаганнях чемпіонату ВФСТ «Колос» з фут­­болу «Золотий колос України» се­ред юнаків 2007-2008 р. н. (тре­нер Сергій Матвєєв);

– дівоча команда ДЮСШ «Буг» посіла друге місце у Всеукраїнсь­ких фінальних спортивних змаган­нях чемпіонату ВФСТ «Колос» з футболу «Золотий колос України» серед дівчат 2008-2009 р. н. (тренер Сергій Васько).

– вихованець спортив­ного клубу «ВелоСокаль» Віталій Іванець у свої 15 років виборов перше міс­це у велогонці Gran­Fon­do­Ukraine-2021 на дистан­ції 90 кілометрів!

Відзначено подяками тре­нерів: Степана Кулика, Сергія Матвєєва, Сергія Васька, вихованця СК «ВелоСокаль» Віталія Іванця.

У концертній програмі взяли участь: народний фольклор­ний ансамбль танцю «Бужани» НД с. Ільковичі (керівник Світлана Ба­тюк), народний танцю­ва­ль­ний ко­лектив «Барвінок» НД с. Ско­мо­рохи (Оксана Черній), зраз­ковий хореографічний колек­тив народ­ного танцю «Веселка» НД м. Со­каль (Надія Ганіткевич), зразковий хореографічний колек­тив «Гармо­нія» НД м. Сокаль (Наталія Михай­левич), зразковий хореографічний колектив «Прес­тиж» Сокальського БДЮТ (Мар’яна Блащук), хорео­графічний колектив «Прибужанка» НД с. Ільковичі (Світлана Батюк), а також народні вокальні ансамблі НД м. Сокаль: «Берегиня» (кер. Марія Найдюк), «Любисток» (Лілія Конончук), «Заспів» (керівники Роман Козяр­ський, Богдан Кійко), вокальна студія естрадного та на­родного співу «Solovey» (Анна Ми­хайлюк); вокальні ансамблі: «Су­зір’я» (Оль­га Шевчук), «Про­мінь» Сокальсь­кого БДЮТ (Марія Вель­ган), «За­бав­лянка» Сокаль­ської ди­тячої школи мистецтв ім. Віктора Матюка (Тетяна Гнатюк), тріо «Фе­єрія» НД м. Сокаль (Ольга Шев­чук), народ­ний ансамбль скрипалів «Ледіс» НД м. Сокаль (Ірина Когут), квартет вокальної  студії  естрад­ного та народного співу «Solovey» НД м. Сокаль  (Анна Михайлюк) та вокалісти: Анна Михайлюк, Оль­га Шевчук, Вероніка Левицька, Вла­дислава Чемерис, Марія Коба­са, Любов Жарська, Вероніка Бо­жак; творчий колектив Сокальської асоціації осіб з інвалідністю «Ви­ши­­­ванка» з хореографічною ком­по­зицією «Ярмарок» (кер. Мар’яна Блащук).

Завершився концерт зведеним українським народним танцем «Го­пак» у складі: народного фоль­клорного ансамблю танцю «Бужа­ни» НД с. Ільковичі (кер. Світлана Батюк), народного танцювального колективу «Барвінок» НД с. Ско­морохи (Оксана Черній), зразко­вого хореографічного колективу народного танцю «Веселка» НД
м. Сокаль (Надія Ганіткевич), хоре­о­­гра­фічного колективу «Прибужан­ка» НД с. Ільковичі (Світлана Ба­тюк).

Після виступів учасників худож­ньої самодяльності Сокальської ОТГ, концертну програму продов­жили гурт «Перший сніг», Андрій Князь, естрадна співачка Катя Бой­ко, народний артист України Іван Попович.

Ведучими святкового концерту були начальник відділу культури міської ради Мирослава Михайлюк та Ірина Булка.

Ще довго у вечірніх сутінках Со­каля і під накрапанням дощу лу­нали пісні про нашу славну Україну. То ж, дай Боже, щоб розквітала держава, і ми в ній жили за­мо­ж­­но під мирним небом.

Вічна Господу дяка і слава,

І від кожного днесь молитви.

Україно моя, златоглава,

Поки світ, розквітай і живи!

Василь СОРОЧУК,

Світлини автора.