Головна Життя Петро Яцик – українсько-канадський меценат, культурний і громадський діяч

Петро Яцик – українсько-канадський меценат, культурний і громадський діяч

СУМЛІННО ВИВЧАЮЧИ РІДНУ МОВУ, МИ ЗАПАЛЮЄМО СВІЧЕЧКУ В ТЕМРЯВІ

8 липня Львівщина відзначила 100-річчя з дня народження українсько-канадського мецената, культурного і громадського діяча – Петра Яцика. На його малій батьківщині, у селищі Верхнє Синьо­видне Сколівського району, відбулися ювілейні урочистості. До участі в науково-практичній конференції «Петро Яцик – велет українського народу» були запрошені учителька української мови та літератури ЗЗСО Сокальського ліцею імені Олега Романіва Оксана Трошина та її учениця Анна Діжак. Редакція «Голосу з-над Бугу» попросила пані Оксану прокоментувати цю подію і, зокрема, розповісти про нагородження під час ювілейних святкувань переможців і призерів Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика…

Цей день став особливо трепет­ним і пам’ятним днем, який ми провели на благословенній землі, що народила справжнього патріо­та, успішного підприємця, мецена­та та філантропа – Петра Яцика. Побувати в рідному краю Великого Українця, збагнути ауру його дитин­ства та юнацьких літ, причаститися патріотизмом земляків, відчути їхню безмежну гордість за благо­родні справи односельців, а ще і щиру гостинність – стало можли­вим завдяки злагодженим діям де­партаменту освіти і науки Львівської ОДА, методистів ЛОІППО та колективу Верхньосиньовиднен­ської школи.

У бібліотеці цього закладу, який носить почесне ім’я Петра Яцика, відбулася урочиста конференція, присвячена 100-річчю від дня його народження. Місцевий священник відслужив святкову літургію, а зго­дом поділився зворушливими роз­думами про роль активної громадянської позиції і патріотичних пе­реконань у житті українців. Цікави­ми були розповіді односельчанок, які знали почесного ювіляра, – Ярослави Комарницької та Оксани Коваль. З вітальним словом висту­пили голова Львівської ОДА Мак­сим Козицький і директор депар­таменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска. А ще учасникам імпрези випала нагода прослухати онлайн-привітання дочки ювіляра – Надії Яцик – почесної голови Між­народного мовного конкурсу знав­ців української мови імені Петра Яцика. Також із цікавістю перегля­нули фрагменти документального фільму Едуарда Зенюка «Візія Петра Яцика». Ірина Суховерська, методистка кабінету координацій­но-методичної діяльності, кандидат історичних наук, провела віртуаль­ну екскурсію простором цифрових технологій «Петро Яцик – дзвонар нашого сумління на магістралі сві­тового розвитку». Учні Верхньоси­ньовидненської школи представи­ли дослідницькі роботи про почесного земляка. Яскравою музичною окрасою свята стало виконання нашою семикласницею Анною Ді­жак пісні «Рідна українська мова» (слова Анни, музика Ольги Пенюк). На урочистостях відбулося симво­лічне спецпогашення маркованого конверту з нагоди сторічного юві­лею з дня народження Петра Яци­ка (адже найважливіші події Укр­пошта відзначає погашенням поштових марок та конвертів спеціаль­но виготовленим до урочистої дати штемпелем, який є дійсним впро­довж одного дня).

Як знаємо, із 2000 року з ініціати­ви Петра Яцика щороку проводить­ся Міжнародний мовний конкурс, тож імпреза завершилася нагород­женням учнів та педагогів, плідна співпраця яких увінчалася перемо­гами у всеукраїнських етапах кон­курсів імені почесного ювіляра та імені Т. Шевченка за два останніх навчальних роки. Подяки вручали голова Львівської ОДА Максим Козицький і директор департамен­ту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска. «Неймовірно приємно бути тут і вітати переможців мовних конкурсів, – сказав учасникам кон­ференції очільник області. – Вва­жаю, що молоде покоління хлопців та дівчат потрібно навчати цікави­тись нашою історією, нашими здо­бутками, сприяти їхньому патріо­тичному вихованню. Це вселяє надію, що ми на правильному шляху і не залишимось осторонь магістралі світового розвитку».

Анна Діжак у 2019-2020 роках здобула перші місця в обласних етапах двох конкурсів – знавців рідної мови імені Петра Яцика і мовно-літературного імені Тараса Шевченка, а також призові – у все­українських етапах цих конкурсів (друге – імені Петра Яцика та третє – імені Тараса Шевченка). У 2020-2021 роках Аня виборола друге місце – в обласному і третє – у всеукраїнському етапі конкурсу імені Тараса Шевченка. Так як цього року обласний і всеукраїн­ський етапи конкурсу імені Петра Яцика в традиційній формі не проводилися, Анна взяла участь у Всеукраїнському відкритому мара­фоні з української мови імені Петра Яцика, що проходив на платформі «HUMAN» – і має відзнаку за ус­пішне проходження всіх чотирьох етапів. Саме за такі систематичні досягнення, «за високий рівень знань української мови» (як напи­сано в подяці), за плекання рідного слова і відзначили Аню на урочис­тій конференції з нагоди 100-річчя від дня народження Петра Яцика. До речі, школярку нагороджували другий день поспіль. Напередодні, 7 липня, Анні було вручено відзна­ку Сокальської міської ради за пе­ремогу в номінації «Кращий інтелектуал 2021 року» (талановита і працьовита дівчинка вже тричі стає переможцем у цій престижній номінації).

– Чи важко готувати учнів до Всеукраїнських мовних конкур­сів? Що є запорукою успішної участі в них?

– Це, звичайно, нелегко. Запору­кою перемоги чи призового місця в таких конкурсах є праця – напо­леглива, систематична, чітко про­думана – як учителя, так і учня. Наша юна переможниця і призерка – надзвичайно відповідальна, еру­дована, багато читає, систематич­но працює над вдосконаленням своїх здібностей. Дівчинка не тільки навчається на відмінні оцінки, а й завжди встигає підготувати додат­ковий матеріал до уроків. На інди­відуальних заняттях повторюємо теорію мовознавства; вдосконалю­ємо здобуті раніше вміння і навич­ки; виконуємо завдання підвищеної складності і творчого характеру; вивчаємо позапрограмовий мате­ріал. Тішуся успіхами Анни, задо­волена її невгамовним бажанням вдосконалювати свій світогляд, розвивати себе. Займатись з такою дитиною – це велике задоволення і велика відповідальність водночас. Цікаво, що участь у різноманітних конкурсах для Ані – не примус, а своєрідне хобі. Наша співпраця продовжиться після заслуженого кілька тижневого літнього відпо­чинку…

Як мудро роздумував Петро Яцик: «Існуючи та працюючи зара­ди цього (захисту і популяризації рідної мови) все своє життя, я свя­то вірив: замість того, щоб цілий вік нарікати на темряву, краще засвітити бодай одну свічку – й на світі менше стане темряви…» Абстрагуючись від цих, завжди актуальних для нас, українців, слів, можемо сказати: сумлінно вивчаю­чи рідну мову, ми запалюємо бага­то таких свічечок. Берімо приклад з Петра Яцика, який наполегливою працею і з вірою у свої можливості підкорив багато вершин. Але най­головніше – будьмо справжніми патріотами, шануймо свої спокон­вічні національні звичаї і традиції, дбаймо про чистоту, багатство і престижність рідної мови. Наш зна­менитий земляк розбудував Украї­ну на заокеанській землі. А ми від­роджуймо її на своїй рідній землі.

Оксана ТРОШИНА,
учитель української мови та літератури  Сокальського ліцею № 1 імені Олега Романіва.