Головна Історія ДОЛЯ ПОВСТАНЦЯ З КУРЕНЯ «ЕМА»

ДОЛЯ ПОВСТАНЦЯ З КУРЕНЯ «ЕМА»

…«Хлопці з лісу, хлопці з лісу, ви свободи лицарі, ви за волю України склали голови свої». Ця пісня луна­ла в романівському лісі на початку 90-х років при посвяченні пам’ят­них хрестів на місці криївок, де за­гинули воїни УПА.

Її слова запам’я­талися назавжди і спонукають мене написати за одного з таких ли­царів свободи – батькового бра­та Михайла Бугая. Народився він в 1922 р. в с. Комарів. Підлітком навчився гри на цимбалах, які досі зберігаються в мене. Зі старшим братом Йосифом, який грав на скрипці, забавляли молодь на весіллях, фестинах та святах. У 1939 р., від нелегкого життя, адже в сім’ї було ще семеро братів, пішов у наймити в с. Волсвин до бездітної сім’ї. Господар, на прізви­ще Сироїд, полюбив його за сум­лінну працю, часто відпускав додому. Купив Михайлові костюм, в цей час не кожен підліток мав такий одяг. Розказував батько як перед храмовим празником на свято Чес­ного Хреста у Волсвині, він приїз­див на коні додому ловити рибу у нашій річці. (Господар завжди приймав священників після Служ­би Божої). Михайло знав кожен закуток в березі старого русла річ­ки, бо коли виринав з води, то в обох руках тримав по окуню, а тре­тього – в зубах.

В 1941 р. почалась війна. Прий­шли німці й почалось зовсім інше життя. Молодих хлопців вербували у «Вермахт». Дядько Михайло, як і декілька односельчан, пішли слу­жити в німецьку охорону. Переки­дали з місця на місце: то міст біля Кристинополя через р. Західний Буг охороняли, то в м. Радехів за­лізничний переїзд і т. д. Хлопці по­вірили, що німці зроблять Україну самостійною, через це й «клюну­ли» на цей гачок. Повірив у це й майбутній головнокомандувач УПА Роман Шухевич. Українцям навіть форму видали, яка відрізнялася від німецької, правда, осінню її забрали. В березні 1943 р. терпець усім увірвався. Був наказ: хто слу­жив в німців, із зброєю та амуніці­єю, покинути місце служби і пе­рейти на боротьбу проти окупантів. На Волині в цей час вже діяли за­гони українських повстанців. В липні 1943 р. Р. Шухе­вич доручив створювати загони УНС (Україн­ської Народної Само­оборони), яку згодом переймену­вали в УПА.

В літописі УПА (т. 12) детально описується створення сотні, в якій перебував мій дядько Михайло. Там сказано, що на терені Сокаль­ської округи створено рівночасно дві сотні – одну в Радехівщині тво­рив к-р «Недолугий», а другу на Сокальщині доручено створити д. «Гефайстові» (Василь Баран з с. Поздимир). На очолення сотні організаційно-мобілізаційний ре­ферент «Гефайст» підібрав друга «Довбуша» (Павла Савчука з с. Копитів), бувшого вермахтівця. На перший зав’язок цієї військової одиниці складали передовсім ко­лишні вер­махтівці з околиць Сока­ля (Пото­риця, Комарів, Тартаків, Вільха, Горбків) та кілька бувших СС «Га­личина» з різних теренів Західноук­раїнських земель. Кож­ний був у власній військовій уні­формі та мав повний військовий виряд. Вони складали дуже гарне враження. Будучи членами АБ (ад­міністра­тивна боївка), мали за со­бою вже цілий ряд революційної роботи. Кожний з них міг бути що­найменше ройовим.

З початку квітня 1944 року, по Великодні, долучили до тієї сотні 30 хлопців зі сіл Радванці, Ястру­бичі та Гоголів.

– «Наче вибрані», – так про них висловлювався доктор «Софрон».

Згадана група зголосилася до командира «Довбуша», який стояв тоді постоєм в лісі між селами Во­лиця Комарева і Корчином на урочищі Погребиськa, де пустувало три хати. Отже, відділ «Довбуша» начислював вже до 60 стрільців.

З розповіді батька, запам’ятав один з епізодів бойової діяльності АБ. Цей напад німців з поляками на Комарів описується в інформа­ційних документах Сокальської округи за 19 квітня 1944 р. Oсь як описано у «Літописі УПА» (т. 13):

«Дня 10.4.44 р. німці разом з поляками з Комарева, що втікли перед акцією до Сокаля, в’їхали до села Комарева грабувати україн­ців і позволяли собі навіть стріля­ти по українцях. Було їх 60 осіб. Усі добре озброєні. В тому часі кватирувала на тій станиці наша АБ. Люди з села вивтікали, а мо­лодь ставила опір, стріляючи з крісів. На допомогу прийшли АБ і боївки з сусідніх сіл. Під сильним огнем скорострілів і крісів поляки почали втікати. Німці втратили одного вбитого і одного поране­ного. По відступі німців вичищено село Комарів і Волицю від поль­ського елементу. Вбито біля 50 поляків. Наші втрати: двоє вби­тих в селі, а один перенятий нім­цями в лісі».

Після цього бою мій батько зус­трівся з братом Михайлом та його побратимами, які розповіли про події, що відбулися в цей день у с. Комарів.

Наприкінці квітня відділ «Довбу­ша» перейшов на постій до села Яструбичі й заквартирував на присілку Дворище. Про всі їхні бої з більшовиками та німцями, які були на наших теренах, не в змозі подати. Тільки розповім, що на прохання к-ра «Недолугого», к-р «Довбуш» прийшов з одною чотою під Волю Радванецьку на допомогу, де й загинув 11 травня 1944 року від німецької кулі. Відділ зазнав втрат, тому що німці зро­били облаву ще й на Яструбичі, де стояла ще одна чота «Довбу­ша». Рештки відділу 13 травня стягнулись до урочища Погре­биська, де організаційно-мобілі-заційний референт «Гефайст» приїхав з к-ром «Каменярем» (Юліан Ващук, родом з Варяжа) і йому підпорядкував відділ. За де­кілька днів до сотні долучили 40 нових стрільців з північної Сокаль­щини. Це дало змогу к-ру «Каменя­реві» сформувати майже повні три чоти.

20 травня сотня мала бій в селі Корчин, а після цього перейшла на постій в яструбецький ліс, де стояла на постої разом з сотнею к-ра «Недолугого». З початку чер­вня, за дорученням штабу військо­вого округу, командиром якого був друг «Орест», приїхав к-р «Ничи­пір» (легіонер зі Стоянова) із зав­данням ліквідувати одну з двох згаданих сотень та підсилити інші, що були тоді вже на теренах нашої округи. Було прийнято рішення лік­відувати сотню «Каменяра». Цілу другу чоту перебрав к-р «Недолу­гий», друге псевдо «Шумський» (Юрій Рошик з Прикарпаття з
с. Старий Мізунь), а дві інших по­повнили сотні к-ра «Перемоги» (Василь Василяшко з с. Завишень), к-ра «Куліша» (Григорій Шклянка с. Поториця) і к-ра «Беркута» (Ми­кола Равлик з с. Тенетиська Рава-Руського повіту).

Куди попав мій дядько Михайло (псевдо «Шварц») достеменно не знаю. Моє припущення – до коман­дира «Недолугого». (У ті часи з ме­тою конспірації ніхто про таке не говорив).

Друга зустріч батька з братом відбулася у вересні 1944 року. Тоді брат сказав, що вони довго не по­бачаться, бо йдуть на інші терени. Вночі будуть переходити річку Західний Буг. Пізніше стало відомо, що сотня «Шумського» після боїв під Гійчем, об’єдналася під с. Ще­пятин (нині територія Республіки Польща) з сотнями «Галайда-І»
(к-р «Перемога»), «Галайда-2» (к-р «Куліш»), «Крилачі» (к-р «Бер­кут»). Ко­мандиром утвореного куреня був к-р «Євшан» («Ем») (Дмитро Пелип з с. Голе Равське Жовківсь­кого району). Час від 16 вересня до 6 жовтня командир «Євшан» пос­вятив на реорганіза­цію, поповнен­ня та вишкіл під ко­мандних йому підвідділів, як рівно ж на укомплек­тування куріння…

Весь оперативний звіт подавати не буду, тільки напишу ще про один бій куреня біля села Губинки (Літопис УПА, т. 39).

…«Біля 14.00 години наїхало з Уг­нова через село Дениска 16 авт пограничників та військ НКВД і стали окружувати наш відділ з сторони південної та західної. Ко­ли командир «Євшан» зобачив, як більшовики затягли «максими» на становища, дав наказ на відкрит­тя вогню, так що на полудневому відтинкові вони не опанували уз­гір’я і з цього боку скоростріли не могли разити наше стрілецтво. Із заходу натомість більшовики опанували узгір’я, вдалося їм таки примістити тяжкі кулемети. Коли ворог стрінувся зо сильним вогнем з нашої сторони відсту­пив, а окупавши свої гранатоме­ти і тяжкі кулемети, обстрілював становище наших підвідділів посе­реднім вогнем та під час цього вислав одне авто зі зв’язковими по поміч. Обопільна стрілянина протягнулася до пізнього вечора. Під прикриттям ночі командир «Євшан» наказав відв’язатися від ворога. І всі підвідділи подалися на схід у напрямку села Річиця, забираючи з собою ранених, вбитих залишили на полі бою. Відв’язую­чись підвідділ перемашерував через село Річиця і Ульгівок здовж тора­ми вузькоторівки аж до фільварку Уликів, де скрутив в напрямку західному, та помашерував в ліси піддубецько-вербицькі, не стріча­ючи по дорозі ворога. Власні втра­ти становили: троє вбитих і 12 ранених, один з них помер. Ворог поніс значно більше втрат: близь­ко 50 вбитими і раненими. Протя­гом ночі ворог підтягнув ще 36 авт, включно з гарматами. Та щойно на другий день зранку по артилерійській підготовці пішов у наступ, але вдарив по порожнечі. Відділ був уже далеко від місця бою»… Ось так вміло воювали наші хлопці-повстанці. У цьому бою загинув роєвий «Кармелюк» (Павло Іванчина з Комарева).

Після цього відбулося ще декіль­ка боїв на території Жовків­щини, Сокальщини, Радехівщини. Остан­ній бій для командира «Євшана» був біля села Ятрубичі 4 листопада 1944 року з більшовиками, де його тяжко поранили і він помер. Так загинув командир Євшан (Ем) – один з перших галайдівців, без­страшний вояк, невтомний праців­ник. Ніхто не бачив його хворим чи сумовитим. Усе життя радісний та бадьорий, таким він зійшов і в могилу. Після цього бою команду­вання над куренем перебрав к-р

«Лис», родом з Реклинця.

Після цього батько не зустрічав­ся з братом аж до весни 1945 р. Але нагода таки знову ви­пала. Мати одного хлопця-одно­сельця, який також був в УПА, попросила батька занести в село Волиця Комарева передачу. При зустрічі з ним він спитав, чи хоче тато поба­чити свого брата? Місцева дівчина відвела його до кри­ївки в стодолі господаря Кавульки, де був Михай­ло. Знову обнялись по-братськи… Михайло розповів, де він був в останні місяці. Запи­тував батька чи не може він роз­добути пістолет. З ним, казав, легше конспірува­тись. Була в нього пізніше і його мама, моя ба­буся. При зустрічі з нею він виклав на долоню патрони і вже тоді за­явив, що серед них є один для ньо­го. Слова його я по­дам дослівно: «Мамо, я тим вошив­цям живим не здамся». Просьби нічого не да­ли. Йому може б і нічо­го не було. Вже на той час вийшов закон про амністію. Крім того, одно­го його брата Антона призвали в Радян­ську Армію і він загинув у Чехосло­ваччині в 1944 р. Другого брата Йосифа – відправили воюва­ти в Японію.

У Михайла була одна відповідь: «Я дав клятву на вірність Україні».

Остання зустріч відбулася у бе­резні 1945 року в с. Ксаверівка (нині – с. Романівка). Мій батько повіз на польську колонію бабусю з жінками бити олію. Мати йому сказала, щоб їхав до родичів у се­ло, а приїхав надвечір. Коли вже стояли коні на подвір’ї, а господар Костюк закликав батька до столу, зайшла дівчина і запропонувала батькові зустрітися з братом. Він через вікно побачив, як батько кінь­ми з лісу в’їжджав у село. Хата бу­ла по-сусідству, але він захотів, щоб батько приїхав кіньми, бо дуже любив цих тварин. За парою коней бігла річна лошиця. У хаті, крім брата, були ще двоє повстанців. Один з Волиці Комаревої – Микола Чоп, а другого батько прізвища не знав, тільки знав, що це сотник із Тарта­кова. Вони якраз усі чистили зброю. Погомонівши про те і се, Михайло попросив аби батько від­дав йому запальничку, а за це він дав скла­деного ножа. Останні сло­ва брата батько добре запам’ятав: «Нам би ліс зазеленів, тоді ми дамо собі раду». Та не судилось дочекати: через село проходили «стрибки», які відслідковували пов­станців. Хлопці їм довірились, тому що во­ни назвали пароль, а через деякий час їхню криївку ок­ружив загін прикордонників з Ко­марева. Двоє побратимів вилізли з криївки і зда­лися, а Михайло ви­пустив в себе автоматну чергу… Так не стало лицаря свободи, як співалось у пісні в романівському лісі. Була поранена ще господиня цієї хати, яку більшовики заставили лізти в криївку, і просити, щоб він здався живим. Через деякий час вона по­мерла в лікарні. Ось і все… На по­хорон в Тартаків ходили лише батько Михайла – мій дід Іван – та дружина Михайла…

…Кажуть, що борг треба відда­вати не тільки живим, але і мерт­вим. Нехай ці спогади будуть ма­лень­кою частинкою боргу дядькові Ми­хайлові та всім воїнам, які по­лягли за волю України і нині оборо­няють наші села і міста від росій­ського агресора.

Низький ук­лін вам, лицарі свободи!

Слава Україні! Героям слава!

 

Павло БУГАЙ,
житель с. Комарів.