Головна Інтерв'ю А ви знаєте, де ваша дитина?

А ви знаєте, де ваша дитина?

У народі кажуть: «Малі діти – малі клопоти, вели­кі діти – великі клопоти». Кожні мама і тато покла­дають на своїх дітей великі надії, але, на преве­ликий жаль, не завжди вони виправдовують батьківські очікування. Є такі, хто стає на слизьку до­рогу, іде на вчинення правопорушень, скоює злочи­ни. Ці діти перебувають на обліку у ювенальній превенції Червоноградського районного відділу поліції. Про проблеми з дітьми та підлітками, які злочини вони скоюють найчастіше, – наша розмова з старшим інспектором з ювенальної пре­венції сектору превенції Червоноградського райвідділу поліції, майором поліції Іриною МРОЦЬ.

 

– Розкажіть, будь ласка, вирі­шенням яких питань займа­ються працівники ювенальної превенції?

– У нас несуть службу шестеро працівників, відтепер за кожним закріплена територія ОТГ, я обслу­говую Сокальську і Белзьку ОТГ. Основними завданнями є організа­ція та здійснення заходів профілак­тики з дітьми в навчальних закла-дах, за місцем проживання з метою запобігання вчиненню ними адмі­ністративних і кримінальних право­порушень. Проводимо індивідуаль­ну профілактику з тими, хто вчинив адміністративні та кримінальні пра­вопорушення, був засуджений до покарання, не пов’язаного з поз­бавленням волі. Працівники юве­нальної превенції вживають усіх заходів щодо недопущення повтор­ної злочинності серед дітей, вста­новлюють їх місцезнаходження у разі безвісного зникнення, виявля­ють та припиняють факти жорсто­кого поводження з ними.

– Яка ситуація зі злочинніс­тю неповнолітніх була мину­лоріч у Сокальському районі?

– У 2020 році в колишньому Со­кальському районі ми мали знач­ний ріст злочинності серед непов­нолітніх. Минулоріч семеро неповнолітніх скоїли 13 злочинів. Були незаконні заволодіння автомобі­лем, крадіжки мобільних телефо­нів, але найбільше – крадіжок особистого майна.

Нині на обліку в ювенальній пре­венції перебуває четверо дітей, з них 1– дитина-утікач і троє, які за­суджені до покарання, не пов’яза­ного із позбавленням волі. Це не­багато, бо були роки, коли на обліку перебувало більше двадцяти не­повнолітніх. Як правило, це діти з неповних сімей, де батьки не дба­ють про них і не переймаються їх вихованням.

– Що ж спонукає дітей сту­пати на злочинну дорогу?

– На це питання важко дати від­повідь… Одні діти йдуть на злочин заради розваги, навіть до кінця, мабуть, не усвідомлюючи, що чи­нять неправильно. Інші хочуть бути схожими на своїх однолітків. Деякі учні в школі мають дороге шкільне приладдя, мобільні телефони, ки­шенькові гроші, а інші про це лише мріють, бо нині, особливо в час ка­рантину, коли багато людей зали­шилися без роботи, не кожен може купити дитині, наприклад, ту ж мобілку.

– Які заходи проводите для профілактики злочинів серед неповнолітніх?

– Проводимо з молоддю роз’яс­нювальну, профілактичну роботу. Коли бачимо неповнолітніх у торго­вельних закладах, спостерігаємо, що вони купують, як себе поводять. А під час денних та нічних рейдів виявляємо дітей, які вживають спиртні напої, курять сигарети, пе­ребувають на вулиці в нічний час. З початку січня вже провели 21 рейд по місті Сокалі та навко­лишніх селах. Минулоріч виявили 36 фактів куріння тютюнових ви­робів в громадських місцях, 21 – розпивання алкогольних напоїв в громадських місцях, мали місце продаж алкогольних, слабоалко­гольних напоїв неповнолітній особі в м. Сокаль, 5 випадків вчинення дрібного хуліганства неповнолітні­ми дітьми. Винних у цьому осіб притягнуто до адміністративної відпо­відальності.

– Де ж діти беруть гроші на алкоголь і цигарки?

– Якщо дитина бере у батьків кишенькові гроші, то вони повинні зна­ти, для чого і на що збирається їх вит­ра­тити. Чимало ба­ть­ків на заробітках за кордоном, виси­лають дітям гроші, аби вони купили одяг, їжу, а вони їх витрачають на ал­ко­­голь і сигарети. Звичайно, мами й тати часто про це і не здогадують­ся. А тоді, коли заб’ють на сполох, може бу­ти пізно. Тому тре­ба обо­в’язково пе­ре­віряти, де про­водить вільний час дитина, на що вит­ра­чає гроші.

– Чи є на Со­кальщині безвіс­ти зниклі діти?

– Якщо зникла дитина, то це, мож­на сказати, надзви­чайна ситуа­ція. Всі працівники поліції одразу долучаються до пошуків. Дякувати Богу, на сьогодні немає зниклих дітей. Але в мину­лому році мали заяви про зник­нення безвісти семи неповнолітніх дітей, їх всіх протя­гом доби, влас­ними зусиллями, вдалося роз­шукати. Деякі діти втікають з дому через те, що батьки вчиняють над ними домашнє насильство, інші – з інших мотивів.

– На яких моментах у вихо­ванні дітей ви б наголосили батькам? Все-таки їх звички і характер формують змалку, з дитячого, підліткового віку.

– Так. Часто буває хороша сім’я, де батьки – зразкова подружня пара, не зловживають алкоголем, але більше зайняті власними спра­вами, роботою, кар’єрою, ніж си­ном чи донькою. Проблемою для дітей буває і розлучення батьків, коли ті створюють нові сім’ї. Часто буває, що мама або тато створили нову родину, в них народжуються діти і старша дитина відчуває себе непотрібною в новій родині, тоді шукає розраду на вулиці, часто в сумнівних компаніях. Уявляєте, яка трагедія для підлітка, коли вдома до нього нікому немає діла, відсут­ня підтримка? Хочу наголосити, що між батьками і дітьми має бути довіра, дитина повинна знати, що вона в будь-який момент матиме підтримку батьків. Навіть якщо дитина і зробила неправильний вчинок, не треба її за це карати, бо наступного разу вона вам про це не розкаже. Треба дитині гово­рити, пояснювати, що так робити не можна, такі методи краще вплинуть на неї, ніж покарання.

– Зараз діти навчаються в школах, чи виявляєте їх під час навчального часу на вулицях, в парку?

– Практично щодня ми проводи­мо рейди по торгових закладах та місцях масового скупчення. Хочу зазначити, що зараз, особливо у вечірній час, дуже багато підлітків не вдома, а збираються в коридорі в супермаркеті «АТБ», часто там перебувають навіть без масок. Що­разу роблю зауваження, але тепер за такі порушення уже починаємо і штрафувати неповнолітніх та їх батьків. Тому наголошую, якщо виявляємо неповнолітню особу в пізній час на вулиці – то батьків буде притягнуто до адміністратив­ної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Діти повинні відвідувати уроки в школах. Якщо учень без поважних причин не відвідує навчальний зак­лад – дирекція школи відразу пові­домляє поліцію і відповідно притягуємо до відповідальності батьків.

 

Розмовляла Ольга ДЕНИСЮК.