Головна Інтерв'ю Оксана БЕРЕЗА: Переконана, що Белзька громада буде успішною!

Оксана БЕРЕЗА: Переконана, що Белзька громада буде успішною!

Оксана Береза - голова Белзької ОТГ
Оксана Береза - голова Белзької ОТГ

Жителі Белза та Угнова, а також навколишніх сіл, які відтепер входитимуть у Белзьку ОТГ, 25 жовтня зробили свій вибір. Відтак більшістю голосів головою Белзької ОТГ стала Оксана Андрі­ївна БЕРЕЗА. Це молода, розумна та енергійна жінка, в якої не тільки добрий досвід роботи у школах ра­йону, а останні роки вона була директором Угнів­ської ЗШ, але й в органах місцевого самоврядування як депутата Сокальської районної ради. Яким вона бачить майбутнє Белзької ОТГ, як разом з депута­тами збирається виправдати довіру виборців та чому надаватиме пріоритет у роботі? Про це у цьому інтерв’ю.

– Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, про перспективи розвитку вашої громади. Що будете робити для того, щоб громада була успішною та перспективною?

– На початку планування адмініс­тративної реформи нашого району по індексу податкоспроможності (надходження податків і зборів на одного жителя громади) Белзьку ОТГ оцінювали навіть вище за Со­кальську ОТГ та Великомостівську ОТГ.

На території громади працюють декілька бюджетоутворюючих під­приємств, зокрема, шахта «Степо­ва», що закладають певний фі­нансовий фундамент спроможності ОТГ. Але попри це, ми не можемо чекати та сподіватися виключно на існуючі надходження в бюджет. По-перше, ми повинні зосереджуватись на постійному пошуку нових джерел наповнення бюджету, залучення інвестицій, грантовій співпраці, розвитку сільськогосподарської сфери, турис­тичного напрямку. Ми бачимо неабиякий туристичний потенціал регіону, який можна використати для залучення інвестицій та роз­витку Белзької громади. По-друге, ми маємо використати вигідне геог­рафічне розташування з Європей­ським союзом. Створити умови для розвитку логістичних центрів біля кордону.

По-третє, міська влада повинна подбати про безпечне та комфорт­не проживання своїх жителів, ство­рення безпечних умов пересуван­ня, належного медичного обслуговування. І це має бути реалізовано, починаючи від освітлення вулиць найменших сіл, встановлення ка­мер відеоспостереження в громад­ських місцях, закінчуючи якісним медичним обслуговуванням. Нас­тупний крок – потрібно сприяти створенню власного, господарства і розвитку власної ферми чи, скажі­мо, сімейної агрофірми. Звичайно, нам все вийде тільки за підтримки жителів та злагодженої роботи з депутатами міської ради.

У нас є велике бажання працю­вати та чіткий план дій щодо роз­витку Белзької громади. Я пере­конана, що нам вдасться зробити Белзьку громаду успішною!

– В результаті адміністра­тивно-територіальної рефор­ми відбувся поділ Сокальського району, відтепер тут є чотири ОТГ і район став Червоноградським. Яка ваша думка щодо цього питання?

– Ми розуміли, що адміністратив­но-територіальна реформа це пи­тання часу. Найпершою громадою в нашому районі була Великомос­тівська ОТГ. І через те, що вони об’єдналися раніше, їм зараз є де­що легше, тому що вже пройдено шлях реорганізації структури місь­кої ради, створено апарат, є певні зрушення в розвитку громади. А ми тільки розпочинаємо нашу ро­боту та змушені займатися бюрок­ратичними справами ще декілька місяців. Але на все свій час. Ми і з цим впораємося.

Раніше місто Белз і загалом увесь округ були дуже залежні від фінансової допомоги з районної ради, місцеві бюджети не були го­тові самостійно вирішувати, скажі­мо, інфраструктурні питання. Зараз маємо велике сподівання, що біль­шість податків будуть надходити саме в ОТГ і, завдяки цьому, ми будемо самостійні та успішні.

– Ви вже приступили до ви­конання обов’язків голови, чи будете проводити якісь кадро­ві зміни? Кого бачите у своїй команді?

– В нас вже була проведена перша сесія міської ради. Створені депутатські постійні комісії та обра­но першого заступника міського голови Тараса Стародуба. Далі нас чекає рутинна робота в напрямку реорганізації міської ради, затвер­дження структури. І тут, безумовно, потрібно підійти дуже відповідаль­но до кадрового питання. Перед виборами і зараз вам відповідаль­но заявляю – ми будемо запрошу­вати на роботу тільки на відкритих та прозорих умовах, без жодних родинних, кумівських, партійних чи ще якихось умов. Пріоритетом буде професіоналізм, відповідаль­ність, бажання до позитивних змін в громаді. Думаю, що не варто і відкидати нашу талановиту мо­лодь, якій треба дати шанс. Вони в нас розумні, креативні та ще неабиякі реформатори.

Результативність та успіх грома­ди залежить від роботи та самовід­даності працівників міської ради, які і будуть робити ці непрості, але вкрай важливі перші кроки у напи­санні проєктів, залученні нових інвесторів чи пошуку нових джерел надходжень у бюджет міста.

Поки в нас немає офіційного сай­ту міської ради, я звернулася через соціальні мережі до жителів грома­ди подавати свої пропозиції на посади старост наших сіл. Ми хо­чемо дати можливість працювати всім, хто цього прагне, а не через якісь політичні домовленості. Далі відбудеться моя особиста розмова з кожним кандидатом на тему ба­чення розвитку нашої громади. Піс­ля, як цього вимагає закон, за по­данням міського голови, кандидатів затверджуватимуть депутати місь­кої ради.

– Перед виборами ви багато зустрічались із мешканцями громади, мабуть, люди зверта­лись до вас з проблемами, які є у їхньому селі? Розкажіть, будь ласка, над вирішенням яких на­гальних проблем першочергово працюватимете?

– Так, зустрічей було чимало. Ви знаєте, і зараз приходять багато наших жителів на особистий при­йом. Звичайно, проблем в громаді є чимало: ремонт доріг, освітлення, створення належних медичних послуг та ін. Після реорганізаційних процедур працюватимемо над створенням ЦНАПів (центрів на­дання адміністративних послуг), щоб люди отримували належний сервіс місцевих та державних пос­луг. Братимемо участь в конкурсі мікропроєктів Львівської обласної ради. Думаю нашими основними пріоритетами будуть медицина та ремонт доріг.

– Відтепер на місцях в ОТГ буде набагато більше повнова­жень, ви зможете управляти землями, фінансовими ресурса­ми. Чи достатньо цього, щоб громада була багатою і про­цвітаючою? Яким галузям ви віддаватимете перевагу?

– Для того, щоб громада була багатою та процвітаючою, спочатку потрібно подбати за податкові над­ходження в бюджет. Проаналізу­вати план виконання бюджетів сільських рад і з’ясувати, чому в одних радах є виконання бюджету, а в інших є велике скорочення над­ходжень податків. Без коштів не­має розвитку. Тут маємо запускати роботу паралельно у всіх сферах, а не тільки зосереджуватись на чомусь одному.

Якнайшвидше плануємо створи­ти відділ інвестиційного розвитку міської ради, працівники якого і будуть займатися написанням проєктів та залученням інвестицій. Цей відділ є життєво необхідний. Якщо надіятимемося тільки на існу­ючі кошти, так довго не протрима­ємося. В такому разі нам треба бу­де забути про будь-який розвиток. Тому зосереджуємося на створенні умов для підприємців, фермерів, щоб запрошувати їх створювати нові робочі місця, вкладати свої кошти і розвиватись саме у нас. Ми вже працюємо над цим на­прямком, ведемо переговори з бізнесом стосовно відкриття нових аптек, автозаправок, логістичних центрів. Це нам принесе нові дже­рела надходжень до бюджету.

– Дякую за розмову!

Розмову записала Ольга РОМАНЮК.