Головна Інтерв'ю Відчинив двері Сокальський інклюзивно-ресурсний центр

Відчинив двері Сокальський інклюзивно-ресурсний центр

ІРЦ – ДЛЯ ДІТЕЙ ТА БАТЬКІВ

Уже минуло три роки як відчинив двері Сокальський інклюзивно-ресурсний центр. Про це наша розмова з його керівником Ганною ФЕНЧИН.

– Розкажіть, будь ласка, про основні напрямки роботи Центру?

– 11 вересня цього року Сокальський інклюзивно-ресурсний центр відзначив тре­тю річницю своєї діяльності. Наша робота зосереджена на трьох основних напрямках. Головний з них – це безпосередня робота з дітьми, які мають особливі освітні потреби. В установі вони можуть розвиватися, соціалі­зуватися, навчитися чомусь новому, поспілкуватися між собою, знайти друзів. Другий напрямок – робота з педагогічними працівниками. Для них ми стали важливим ресурсом, де можна отримати кваліфіковану методичну допомогу щодо організації навчання, роз­витку дітей з особливими потребами на інклюзивному та індивідуальному навчанні. А третій – робота з батьками. Для них ІРЦ став майданчиком, де можна поділитися наболілим, обмінятися досвідом та разом із спеціалістами знайти вихід із складної ситуації щодо навчання та розвитку дітей.

– Яких результатів досягнув Центр за цей час?

– Маємо хороші результати роботи. На сьогодні, з моменту відкриття ІРЦ, працівни­ки провели понад чотириста обстежень ді­тей, для визначення наявності та категорії особливих освітніх потреб. За їх результата­ми надаємо рекомендації батькам, педагогічним працівникам щодо розвитку та навчання дітей. Ці висновки необхідні для організації інклюзивного навчання, навчання дітей в спеціальних навчально-реабілітацій­них центрах, спеціальних групах компенсую­чого типу.

Одним із важливих напрямків ІРЦ є корек­ційно-розвиткова робота. Його забезпечува­ли практичний психолог, вчителі-логопеди, дефектологи, реабілітолог. Щорічно, корек­ційну допомогу отримує понад сто дітей різних категорій: з порушеннями опорно-ру­хового апарату; порушенням мовлення; за­тримкою психічного розвитку; інтелектуаль­ними порушеннями; аутизмом або аутичними проявами.

Хочу наголосити, що корекційно-розвитко­ві заняття в ІРЦ для багатьох дітей є першим кроком для соціалізації, розвитку і подаль­шого інклюзивного навчання, або відвіду­вання спеціальних груп компенсуючого типу.

Таку соціалізацію та розвиток отримали: четверо дітей із синдромом Дауна, четверо – із затримкою психічного розвитку, які після ІРЦ почали відвідувати інклюзивну групу в ЗДО №1 м. Сокаль; троє – з важкими пору­шеннями пішли у перший клас на інклюзив­не навчання.

Загалом, на інклюзивному навчанні в Со­кальській ТГ з 1 вересня навчається 13 дітей в закладах дошкілля та 39 учнів в закладах загальної середньої освіти. Понад триста дітей з Сокальського району з мовленнєви­ми порушеннями отримали кваліфіковану допомогу вчителів-логопедів.

– Як співпрацюєте з закладами освіти та батьками?

– Оскільки ми є новою установою, то проводимо системну методичну роботу з педагогічними працівниками та батьками дітей з особливими потребами. Організува­ли чимало семінарів для педагогів, провели також і обласний для працівників інклюзив­но-ресурсних центрів Львівської області. Тісно співпрацюємо з педагогічними праців­никами НРЦ «Світанок» м. Червоноград.

З батьками проводимо системну роботу у вигляді консультацій, зборів, «круглих» столів, семінарів.

– Завдяки яким ресурсам досягли таких результатів?

– У нас хороша співпраця та взаєморозу­міння з місцевою владою, яка сприяє ефективній діяльності закладу. Це виявляється у забезпеченні та зміцненні матеріально-технічної бази ІРЦ.

Результативну роботу забезпечує команда фахових спеціалістів з багаторічним стажем: практичний психолог Оксана Джурій, вчите­лі-логопеди та дефектологи: Наталя Гаври­лів, Наталія Васьків, Людмила Гайдамащук, Марія Коноплицька, Наталія Баран, вчитель-реабілітолог Надія Дзядик.

Дякую колективу за плідну і результативну роботу. За підсумками нашої спільної праці, можемо стверджувати, що інклюзивно-ресурсний центр став головним осередком в Сокальській територіальній громаді, куди можуть звернутися батьки, які виховують дітей з особливими освітніми потребами і отримати фахову консультацію та допомогу.

 

Запитував Василь СОРОЧУК.