Головна Культура Писанкарство на Сокальщині

Писанкарство на Сокальщині

Неповторна природа Сокаль­щини і її працьовиті, спраглі до краси споконвічні мешканці – ук­раїнці, горді нащадки прадавнього племені бужан, не могли не «ви­дати» зі своїх надр талановитих діячів культури нашого народу.

Чистим і невичерпним джерелом духовності, моральності та куль­тури сучасної людини є почуття любові до отчого краю, глибокої поваги до віковічних народних традицій.

Протягом своєї історії Сокальщи­на, як і вся Україна, зазнала вели­ких руйнувань, а її населення – важкого соціального і національ­ного гніту. Однак, незважаючи на те, народ свято зберігав і розвивав свої культурні традиції, виявляючи в художній творчості мрії і сподіван­ня на краще майбутнє.

Художні твори майстрів Сокаль­щини органічно зв’язані з життям народу і мають багато рис, які від­різняють їх від інших зразків народ­ного мистецтва. Особливо слав­ляться своїми виробами сокальські писанкарі. Писанки нашого краю відзначаються багатою творчою уявою, самобутньою технікою. Во­ни відрізняються своєрідними сти­льовими особливостями, дуже багатим та різнорідним орнамен­том, оригінальною композицією, колоритом, способом розпису.

Зародження писанкарства на Сокальщині розпочинається з до­християнських часів. В давніших писанках, приблизно 1880-1890 ро­ків, орнамент був дрібний, з криви­ми слимакуватими лініями, роз­писаний контуром. Колорит його темний, спокійний, фон – темноко­ричневий або чорний. Мотиви но­віших орнаментів, початку ХХ ст., переважно рослинні, форми розпи­су більші, кольорові, площини го­ловним чином жовті і червоні на чорному тлі. Колорит писанок з ча­сом багатшає. Рослинний орна­мент ускладнюється, створюючи дуже вибагливі композиції.

Серед писанкарів Сокальщини – Ірина Білянська та Надія Михай­ловська (с. Городиловичі), Ганна Костюк, Ольга Кондратюк (с. Хо­робрів), Тарас Городецький
(м. Червоноград), Віра Чипурко (с. Спасів).

писанки з Сокальщини
писанки з Сокальщини

На початку дев’яностих років сокальські союзянки відродили традицію писанкарства. Першою учителькою для них була пані Ярослава Вергун, яка писала пи­санки природними фарбами. Далі Любов Багрій творила свої непов­торні дивописанки. Її орнаменталь­ними мотивами були геометричні взори, які нагадували мережку або вишивку. Сокальську писанку відтворила, удосконалила народна майстриня Марія Горбунова. Вони є в приватних колекціях і музеях Львова, Києва, Торонто, Нью-Йорка, Сиднея. За колоритом її писанки теж подібні до вишивки, де чорний колір домінує.

На сучасному етапі майстри цьо­го художнього промислу відтворю­ють особливості, притаманні на­шому регіону, а також створюють нові зразки цього мистецтва.

Серед сокальських писанкарок добре відома в усій Україні Ольга Ровецька. Вражають своєю оригі­нальністю, композицією, високою майстерністю писанки союзянок Ірини Мандрик і Надії Мельник. Майстрині творчо експерименту­ють, удосконалюють технічні при­йоми для надання нового ефекту своїм композиціям.

писанки з Сокальщини
писанки з Сокальщини

Яскравим представником писан­карства є Віра Чипурко зі Спасова. За фахом жінка – графік-ілюстра­тор, закінчила Українську академію друкарства. Розписувати писанки Віра почала з дитинства разом із своєю мамою, а згодом і сама нав­чала не лише своїх дітей, а й учнів Яворівської школи цього мистец­тва. Взірцем для неї є творчість львівських майстрів Марії Івани­шин та сестер Коваленків. Віра є майстром ажурного вирізання. При роботі цією технікою майстриня використовує бормашину, елек­тричний писачок, шоколад та оцет. Найчастіше використовує анілінові барвники та крилову позолоту, са­ма навчилася створювати жовтий колір за допомогою зеленки, цегли та яблуні. Писачок в неї зроблений досить просто – із шарикової ручки і металу. Віра – автор унікальної техніки видування яєць, за допомо­гою шприца і витіснення повітря. Жінка розписує яйця різної вели­чини: перепелині, курячі, качачі, гусячі, страусині.

Завдяки п. Вірі, декілька жінок із с. Спасів почали займатися цим промислом, зокрема, Марія Кайда, Галина Фігай, Оксана Климчук та Лариса Ковальчук. Зараз писанкар­ка любить писати білим по білому, тому що писанки не зацвітають, зберігаються всі орнаменти, де якраз і використовує крилову по­золоту.

Майстрині поєднують творчу працю з просвітницькою діяльніс­тю, організовують гуртки писанкар­ства у школах, майстер-класи для усіх бажаючих навчитися писати писанки

Досліджуючи особливість сучас­ного писанкарства на Сокальщині зауважили, що для писанок вико­ристовують не тільки курячі яйця, але і гусячі та страусині. На сучасному етапі проходить пере­плетення технік Сокальщини, Бой­ківщини, Гуцульщини та Холм­щини.

Отже, можемо зазначити, що пи­санка – це щось більше, ніж просто розфарбоване яйце різними кольорами та візерунками. Це невід’ємний елемент української культури, свідомості та менталь­ності. Орнамент писанок містить глибоку символіку, що дійшла до нашого часу та єднає із традицією минулого.

P.S. У статті використано мате­ріали дослідницької роботи слу­хачів Сокальської МАНУМ Га­лини Рябової (2012 р.) та Софії Мандрик (2023 р.).

Оксана РЯБОВА,
методист Сокальської Малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського.