Головна Військо Орденами “За мужність” нагороджено трьох Героїв Сока­ль­ської громади – Романа Шпака, Ігоря...

Орденами “За мужність” нагороджено трьох Героїв Сока­ль­ської громади – Романа Шпака, Ігоря Бі­лика, Руслана Сол­тиса

Відповідно до Ука­зів Президента, за особисту муж­ність, виявлену у за­хисті державного суверенітету та те­ри­торіальної ціліс­ності України, само­віддане виконання військового обо­в’язку, орденами “За мужність” ІІІ ступеня (посмер­тно) нагороджено трьох Героїв Сока­ль­ської громади – Романа Шпака, Ігоря Бі­лика, Руслана Сол­тиса.

26 квітня, перед прове­денням чергової сесії Сока­ль­ської міської ра­ди, на­чаль­ник Першого відділу Чер­воноградського РТЦК та СП, підполковник Рус­лан Кубський та Сокаль­ський міський голова Сергій Касян вручили нагороди рідним загиблих Героїв – матері Ользі Гри­­горівні Шпак, матері Надії Ми­хай­­лівні Білик, дру­жині Оксані Степанів­ні Солтис.

Неможливо переда­ти материнські сльози, розпач і біль у очах дру­жини, адже жодні нагороди не замінять втра­ту найдо­рож­чого сина, чолові­ка, тата…

Надвисоку ціну пла­тить Україна на полі бою. Мо­лоді воїни, повні сил і енергії до жит­­тя, жертвують своїм життям за­ради нашого світ­лого майбутнього.

Вічна пам’ять Героям!

Про це повідо­мила Со­каль­ська міська рада.

 

* * *

Роман ШПАК родом із Сокаля. У листопаді 2022 року став на захист Ба­ть­ківщини. Служив у вій­ськовій частині А4355. Роман був старшим стрільцем аеромобіль­ного батальйону. За­гинув у березні 2023 року неподалік Бахмута До­нецької області.

Руслан СОЛТИС – захис­ник із села Забуж­жя. Під час повномас­штаб­ної війни служив у в/ч А7074. Був коман­диром зенітно-куле­мет­ного від­ділення. Заги­нув воїн у січні 2023 року під час виконан­ня бо­йового зав­дання поблизу міста Кремінна Луган­ської об­лас­ті.

Сокалець Ігор БІЛИК, захи­щаю­чи Україну від російських за­гарб­ників, заги­­нув у вересні 2022 р. поб­лизу населеного пун­кту Тернові Поди на Мико­лаївщині. Герою було 47 років. Він служив на посаді старшого механі­ка-водія 2 механі­зованої роти 1 механі­зова­ного батальйо­ну військової частини А0998.