Головна Культура У художньому музеї «Лю­дина. Земля. Всесвіт» відбу­лася презентація виставки графіки «Сталість перемін»...

У художньому музеї «Лю­дина. Земля. Всесвіт» відбу­лася презентація виставки графіки «Сталість перемін» художниці Віри Чипурко

«СТАЛІСТЬ ПЕРЕМІН» ВІРИ ЧИПУРКО

У художньому музеї «Лю­дина. Земля. Всесвіт» відбу­лася презентація виставки графіки «Сталість перемін» художниці Віри Чипурко. У затишній світлиці музею зібралися шанувальники твор­чості пані Віри та поціновувачі мистецтва.

Ведуча заходу директор музею Наталія Покотюк, оз­найомила присутніх із твор­чістю нашої землячки. Ху­дожниця народилася і проживає у селі Спасові, закін­чила відділ «художня вишив­ка» Львівського художнього коледжу декоративного та ужиткового мистецтва ім. І. Труша, згодом вступила у Львівську академію друкар­ства ім. І. Федорова на спеці­альність художник-оформ­лювач.

Пані Віра – неординарна творча особистість. Вона бере участь у етнографічних фестивалях району й облас­ті, займається краєзнавчою діяльністю – колекціонує народний одяг і предмети побу­ту, вивчає народні ремесла, проводить майстер-класи по писанкарству, плетінню з соломки й талашу, вишивці.

Крім того, жінка займаєть­ся оформленням інтер’єрів, робить настінні розписи шкіл і садочків району.

В її творчому доробку по­над 80 виданих книг різного жанру (художні, науково-по­пулярні, краєзнавчі, методич­ні, дитячі). Вона – автор під­ручника «Читанка» (2 клас). Співавтор книги по символіці й техніці вишивання «Виши­вання долі». Як графік-ілюстратор і верстальник макетів, співпрацювала з видав­ництвами «Апріорі», «Бог­дан», «Початкова школа», «Сполум», «Зернятко», а та­кож дизайнером комп’ютер­ної графіки ОМЦ «Родина»; художником на Львівському склодзеркальному заводі; викладачем образотворчого мистецтва Домажирської ЗШ І-ІІІ ст.; художником у Сокаль­ському народному домі. Нині працює над книгою про со­кальську сорочку, у яку ма­ють ввійти розкладки орна­ментів та крої біля 60 жіночих і чоловічих натільних со­рочок українського насе­лення території Прибужжя.

Творчість художниці є ба­гатогранною й різноманіт­ною. Її персональна вистав­ка лише підтвердження цього. Вона є продовженням попередньої виставки: «Ос­мислення перемін», яка була торік в м. Червоноград у па­лаці Потоцьких. Виставка складається з 25 робіт, які створені, як ілюстрації до книги Михайла Зінька «Книга перемін – українське тракту­вання». Техніка виконання – розмивка тушшю і графіка пером на тонованому чаєм папері. Кожна з робіт відоб­ражає певний етап в житті людини від моменту зачаття до смерті, а також стадії пе­реродження душі після смерті.

Віра Чипурко переконана, що ключем до пізнання суті книги є Модель Людського Буття, яка вибудована з мо­делі функціонування організ­му, як мікрокосмосу. Ця модель подана в працях китай­ських вчених у вигляді біоло­гічного годинника, в поєднан­ні з принципами творення і руйнації та законами руху тонких енергій в людському організмі, і вже впродовж п’яти тисяч років викорис­товується в медицині Сходу.

В роботах авторки поєдна­лось українство, глибока фі­лософія мислення та симво­ли. У кожній картині просте­жується мотив внутрішнього пошуку і осмислення навко­лишнього світу.

Натхненна розповідь пані Віри про кожну написану картину, перепліталась з інструментальними творами у виконанні викладачів Со­кальської школи мистецтв ім. Віктора Матюка – Ірини Когут, Марічки Ковалик, Ок­сани Порташ, Тетяни Троць­ко, що створювало особливу ауру в залі.

З відкриттям виставки ху­дожницю привітали Сокаль­ський міський голова Сергій Касян, начальник відділу ос­віти, культури, релігій та ту­ризму Червоноградської РВА Руслана Антонюк, рідна сес­тра авторки, поетеса та ху­дожниця Галина Хохонь, голова літературно-мистець­кого об’єднання «Колос», по­етеса Любов Бенедишин, народний умілець, гончар Сергій Івашків, рідні та друзі.

Усі, хто завітав на вистав­ку, зацікавлено споглядали представлені графічні робо­ти, бо в кожній з них криється глибоке послання, яке ху­дожниця формулює не безпосередньо, а залишає гля­дачу можливість відкрити його, наштовхнути на розду­ми.

– Ми творимо себе – дія­ми, бездіяльністю, думками, емоціями, бажаннями чи запереченнями, – наголоси­ла Віра Чипурко. – Усе вик­ликає резонанс в нашому оточенні й у нас самих. Приймаючи зміни, як належ­не, відкриваємо для себе безліч можливостей розвит­ку ситуацій, пізнання нового, наповнюємося знаннями і досвідом.

Шанувальники мистецтва можуть ознайомитись з твор­чістю авторки у музеї «Людина. Земля. Всесвіт» до 24 вересня.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.