Головна Культура У музеї «Людина. Земля. Всесвіт» відбулася презентація виставки живопису митців Сокальщини «Насущне»

У музеї «Людина. Земля. Всесвіт» відбулася презентація виставки живопису митців Сокальщини «Насущне»

«НАСУЩНЕ»… НЕ ХЛІБОМ ЄДИНИМ ЖИВЕ ЛЮДИНА

У музеї «Людина. Земля. Всесвіт» відбулася презентація виставки живопису митців Сокальщини «Насущне». Її ініціатором став президент Благодійного фонду «Май­бутнє України. Сокальщина» Юлій Лукомський та його внучка – мисткиня Лідія Мат­вієнко. Цікавий задум підтри­мали Сокальська дитяча школа мистецтв ім. В. Матю­ка, завідувач відділом обра­зотворчого мистецтва Ярос­лав Футиш та музей «Людина. Земля. Всесвіт» (філія Львівського музею історії релігії).

На відкриття виставки заві­тали не тільки сокальці, але й гості міста, які першими ознайомилися з творами ху­дожників.

Усіх учасників заходу при­вітали Почесний громадянин міста Сокаль, президент БФ «Майбутнє. Сокальщина» Юлій Лукомський та Сокаль­ський міський голова Сергій Касян. Вони підкреслили, що нині непростий час для Укра­їни і, тільки дякуючи ЗСУ, ми маємо можливість відзнача­ти День міста та проводити заходи, подякували художни­кам, що навіть у такі важкі для країни часи, під час війни вони продовжують нести свою творчість людям, під­тверджуючи цінність мистец­тва та демонструючи пере­можну українську культуру. Наголосили, що такі вистав­ки є потрібні не тільки для митців, для яких це можли­вість перейняти досвід, по­спілкуватися з творчими особистостями, але й шану­вальників мистецтва, для яких це терапія для душі. Адже не хлібом єдиним живе людина…

На виставці було пред­ставлено 27 художніх робіт тринадцяти талановитих ху­дожників про наболіле, на­сущне, актуальне: Христини Приймак, Ліди Матвієнко, Анни Вихтюк, Ірини Дубен­ської, Галини Хохонь, Богда­на Барана, Анни Штокало, Ігоря Джогола, Катерини Збираль, Наталії Шавар­ської, Ольги Галишин, Ярос­лава Футиша, Олени Крижик. Кожен з них – яскрава осо­бистість, яка прагне до твор­чої самореалізації. Роботи виконані різними техніками, відображають світогляд май­стрів, передають їхній внут­рішній світ, переживання страхіть війни через призму образів та кольорів.

Відкриття виставки відбу­лося у форматі культурно-мистецького заходу, атмос­феру якого наповнювала не лише мистецька галерея, а і жива музика. Лунали му­зичні твори, які майстерно виконали викладачі відділу музичного мистецтва естра­ди Сокальської дитячої шко­ли мистецтв ім. В. Матюка Оксана Порташ, Марія Кова­лик, концертмейстери – Оле­на Знак, Галина Казанцева та юні музиканти – Володи­мир Касян та Вікторія Хомин.

Директор музею Наталія Покотюк знайомила присут­ніх з авторами картин, розпо­відала про них та їхню творчість. На жаль, двоє з них – Ліда Матвієнко й Христина Приймак не змогли приїхати, однак бачили все, що відбу­вається, в онлайн.

Митці Ярослав Футиш, Анна Вихтюк, Олена Крижик, Богдан Баран, Ігор Джогола, Галина Хохонь поділилися думками про те, що для них є важливим і насущним:

«…Ніхто не приходить до Великого, якщо не через страждання і біль, трансфор­мацію і вивільнення їх, – ска­зала Ліда Матвієнко. – Тому доброго і поганого не існує, а все є вибір, свідомий чи ні. Крізь душевне, йдемо до піз­нання своєї суті, перероблю­ючи своє душевне, очищаю­чи душу, йдемо в Дух. Або ж не йдемо, деградуємо, зали­шаємося у своїх болях, вип­равдовуючи їх. Це і є насущне для мене, сама суть…»

– Наш час – ресурс дуже цінний і вичерпний, – вважає Христина Приймак. – Він по­дарував нам новий погляд. Ми всі тепер більше бачимо, більше відчуваємо. Кожна мить – дуже цінний дар, як і радість. Вона крокує пліч-о-пліч із сумом. На межі між життям та смертю, коли ко­жен день може стати остан­нім, починається процес пе­реоцінки цінностей, і вже не відкладаєш життя на потім.

– Прочитавши назву вис­тавки «Насущне», – говорить Галина Хохонь, – кожному найперше на думку йдуть слова молитви: «Хліб наш насущний дай нам сьогодні… На мою думку, сьогодні у нас час насущний, а хліб духов­ний кожен має добувати сам. Бо жити, бути присутнім, це бути при суті, а суть кожен творить сам у собі. Художник звик працювати на високих емоційних частотах і тому особливо гостро реагує на сьогодення, де вікна бояться неба, а небо боїться вікон без рам… Але ми показали всьому світові, що можемо бути стійкими, і на злободен­не запитання: Ти як? Відпові­даємо: душа моя суцільні ранки, але мов півник з Боро­дянки на шафці, що до неба гак… Тримаємось, творимо і наближаємо перемогу. А такі заходи необхідно прово­дити частіше, бо картини ма­ють іти в люди, нести світло, розраду, давати емоційну зарядку і підтримку, яка так необхідна кожному у цей надважкий час в Україні. Щи­ро дякую всім причетним до організації цього дійства, бо у самих художників руки у фарбі і конче потрібен хтось, хто б виніс на широкий загал їх духовні напрацювання.

Для Олени Крижик це пер­ша виставка такого формату. Художниця вважає, що такі заходи дуже потрібні, бо до­помагають розвиватися далі, вдосконалювати свою май­стерність. Чим більше їх про­водитиметься, тим більше людей матимуть сміливість показати свої роботи, відкри­ти себе світу. Малювання – це ж спосіб самовираження, бо хтось танцює, хтось спі­ває, хтось пише. Це є інший спосіб передати свої емоції. Для неї: «Кольори – квіти пташки, як мрії, що розліта­ються, розчиняються навко­ло тебе. Ти то бачиш, але ні­чого вдіяти не можеш. Або можеш, але цього не розу­мієш. Важливо бути відчува­ти світ навколишній і людей, бачити і чути їх в кольорах. Тоді можеш любити. А люби­ти, значить жити. А жити, значить допомагати і ство­рювати».

Робота художників під час війни – надважлива та знако­ва, адже їхні твори обов’язко­во побачать майбутні поко­ління. І сьогодні вони надихають наших військових та все суспільство, додають нам наснаги і впевненості.

«Ми не знаємо, хто вико­ристає духовну потугу, кот­рою збагачуємо світ. Знаємо лише одне: треба працювати для перемоги, допомагати захисникам, берегти дітей і дарувати їм своє тепло… Ми обов’язково відновимося, відбудуємо міста, збережемо прекрасне, крихке, необхід­не», – наголосила Христина Приймак.

Цінуємо майстрів, які тво­рять для нас, фіксують нашу історію, популяризують укра­їнське мистецтво.

Отож, музей запрошує со­кальців та гостей міста відві­дати виставку, яка триватиме до 15 червня, і ознайомитися з чудовими картинами та іншими експонатами музею.

 

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.