Головна Культура В Романівці була висипана символічна могила Борцям за волю України. Фото

В Романівці була висипана символічна могила Борцям за волю України. Фото

«БІЖАТЬ В НОВУ ЦЕРКВУ СТЕЖКИ І ДОРОГИ…»

До свободи від роду й до роду крізь наругу, і кров, і ганьбу, Бог тебе не забув, мій народе, бо і ти Його теж не забув.

«Ми не забували ніколи про Тебе, Господи. Ми зав­жди звертались до Тебе у своїх думках і помислах, у діях і вчинках. І, можливо, віра у Тебе, Господи, не дала нам забути, що ми є народ – великий український і віль­ний». Такими словами роз­почалося свято в с. Романівка біля церкви Успіння Пресвятої Богородиці з на­годи 30-річчя Незалежності України і 30-річчя освячення каменя під будівництво хра­му.

Ведуча свята, автор цих рядків, розповіла про історію тридцятирічної давнини. У селі церкви ніколи не було. І, напевно, не одне покоління виношувало ідею її будівниц­тва, але здійснити цю мрію було неможливо. І ось кінець 80-х років ХХ сторіччя. В кра­їні розпочалося національно-демократичне відродження. Вже вголос зазвучали укра­їнські патріотичні пісні, заго­ворили про християнське виховання. І наше село не було осторонь цих подій.

23 вересня 1990 р. в селі була висипана символічна могила Борцям за волю України (на фото), а біля Народного дому активісти села Роман Панасюк, Ярос­лав Коткевич, Лук’ян Нали­вайко (вже покійний) підняли український прапор. Тоді за­вели розмову про можли­вість побудови своєї церкви. Збирались, радились, обго­ворювали, підбирали відпо­відне місце.

А було все не так просто: сумніви, безпорадність, роз­губленість, навіть розчару­вання. Та ось на одному із сходів села створили органі­заційний комітет по будівниц­тву церкви, куди входили ак­тивісти, великі патріоти Во-лодимир Гузар, Степан Мос­калишин, Ганна Кравчук, Ганна Сенюк, Софія Скакун. Вони поїхали до керівництва району зі своїм рішенням. І тут не всі підтримують ідею будівництва церкви, посила­ючись на те, що село мале і будувати її нереально. Проте були ті, хто додав впевненості і віри ініціато­рам, це: перший голова де­мократично обраної Сокаль­ської районної ради Микола Пшевлоцький і заступник голови райвиконкому сл. п. Ярослав Олійник. п. Микола так і сказав: «Починайте, а ми вам допоможемо».

І почалася наполеглива і копітка праця. Приходилось ходити по різних інстанціях, збирати багато довідок. А це, повірте, було нелегко. Хоч при владі в західних облас­тях України були демокра­тичні сили, але ми ще жили в Радянському Союзі. Сус­пільно-політична ситуація в державі була напруженою, кожен день приносив якісь новини.

Так проходили дні за дня­ми, наближався серпень 1991 р. 13 сер­пня наші акти­вісти Г. Сенюк і Г. Кравчук їдуть до Льво­ва, де в той час в соборі святого Юра пе­ребував Мирослав-Іван кар­динал Любачівський – Глава Української греко-католиць­кої церкви. Його Величність підтримав ідею парафіян, поблагословив посвячення місця під будову церкви. З радістю сприйняли звістку 24 серпня про те, що Верхов­на Рада ухвалила Акт прого­лошення незалеж­ності Укра­їни. І наступив день 28 серпня – день наро­дження нашої церкви Успін­ня Пресвя­тої Богородиці. Збулася спо­конвічна мрія минулих поколінь – мати свою державу і мати свою церкву.

Закипіла у селі робота важка, наполеглива і свята. І результати були грандіозні, бо через два роки святиню збудували.

Пролетіли роки, відійшли у вічність будівничі цього храму, залишилася тільки пам’ять у їхніх нащадках, су­сідах, колегах. Україна свят­кує відродження своєї дер­жави, а наше село ще й народження своєї церкви – першої, збудованої в неза­лежній Україні.

На свято 30-річчя церкви Успіння Пресвятої Богороди­ці отець Богдан Лилик запро­сив священників: з Поториці – Богдана Гоя, з Горбкова – Павла Пащука, з участю яких відбулася свята Літур­гія. А депутат Сокальської міської ради Олег Іванчина привітав парафіян з прес­тольним празником і вручив матеріальну допомогу на церкву в сумі 10000 гривень.

Виступили на святі діти, вітаючи у своїх віршах Матір Божу, а високо в піднебесся линула пісня «Біжать в нашу церкву стежки і дороги» у виконанні церковного хору.

Марія БУЛЬБАК,
завідувач Народного дому с. Романівка.