Головна Культура Вийшло друком нове число аль­манаху «Соколиний край»

Вийшло друком нове число аль­манаху «Соколиний край»

ДОБІРНИЙ КОЛОС «СОКОЛИНОГО КРАЮ»

Вийшло друком нове число аль­манаху «Соколиний край», №№19-20,
2019-2020 рр.

Як завше, зібрали творчі доробки та впорядкували альманах його редак­тори: очільниця Сокальського ЛМО «Колос» Любов Бенедишин та почесний голова Володи­мир Полянчук. А фінансову підтримку це число видання отримало згідно з Програмою Сокаль­ського району на території Ук­раїни та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2020 році, затвердже­ного Сокальською районною радою. Адже, ще на презента­ції попереднього числа альма­наху в лютому 2020 року тодішній очільник райради Микола Пасько, високо поціновуючи ді­яльність ЛМО «Колос», пообі­цяв посприяти у виданні аль­манаху – і свою обіцянку виконав.

Завдяки цьому цей номер альманаху, обсягом 288 сторі­нок, наповнений не лише твор­чими доробками наших краян (Руслана Антонюк, Любов Бе­недишин, Лідія Гій-Шишка, Ле­ся Гумен, Надія Канюка, Тетяна Климчук, Ганна Кузьмак, Марія Лобай, Петро Мавко, Надія Марцинюк, Світлана Мельничук, Віра Олеш, Володимир Полянчук, Галина Хор­ташко, Галина Хохонь, Оксана Бельзецька, Ан­на Діжак, Богдан Козійчук та ін.), а й іншими ці­кавинками.

Передмова до альманаху, яку написала член Національної спілки письменників України Лю­бов Бенедишин, – мов своєрідний екскурс його сторінками.

Відкриває це число рубрика «Постаті» ціка­вою статтею до століття Нестора Ріпецького – видатного патріота, журналіста, поета, письмен­ника, колишнього голови Світової федерації українських журналістів.

А рубрика «Перші з когорти «Колосу» – про становлення, творчий та життєвий шлях відомих письменників, чия доля пов’язана з Сокальщи­ною, а саме Євгена Куртяка та Івана Сокуль­ського – як вважають упорядники, може послу­жити авторам «чудовим камертоном для нас-тройки власного потенціалу та світогляду на найвищі регістри майстерності та патріотизму».

Також, окрім традиційного розділу «Поезія і проза», куди увійшли твори 23 авторів з різних куточків нашого району, упорядники пропонують увазі читачів рубрики «Наша пісня», «Молоде зерня «Колосу» (проби пера юних літераторів), «Опалі зерна «Колосу» (творчі доробки членів ЛМО, пам’ять про яких живе), а також пізнаваль­но-інформа­тивні «Пам’ятні да­ти». Як заз­начила Любов Бе­недишин, «останні – ретельно підготов­лені істориком, крає­знавцем, почесним головою ЛМО «Ко­лос» Володимиром Полянчу­ком. Стараннями яко­го, до сло­ва, у 2001 році й був зареєстро­ваний альманах як друкований орган Сокальсько­го літератур­но-мистецького об’єднання «Колос» – в управ­лінні у спра­вах преси та інфор­мації Львів­ської облдержадмі­ністрації. Тоді ж і побачило світ перше число щорічника з пе­редмовою Володимира Павло­вича, яка мала назву «На зламі двох тисячоліть»…»

Відтоді постійні дописувачі альманаху, в ос­новному – члени ЛМО «Колос». Однак чи не кожне число відкриває краянам нові імена, адже Сокальщина багата обда­руваннями. Цьогорічне число – не виняток.

Так сталось, що альманах побачив світ на межі територіальної реформи. До друку він готувався в Сокальському районі, а побачив світ у Сокальській ОТГ. Тож недарма, горта­ючи сторінки альманаху, відчувається нотка ностальгії за минулим і водночас – незгасна надія на кращу долю.

«Адже любов до рідної землі, до єдиного на планеті місця, де народився – єднає серця, дозволяє відчувати найпотаємніші порухи єства. Для нас таким найдорожчим у світі місцем є благословенна Сокальщина, наш неповторний Соколиний край. І жодні світові катаклізми, дер­жавні струси чи територіальні реформи цього не зможуть змінити», – такими словами завер­шується передмова. І з цим складно не погодитись.

Світлана ГРИЦЮК,
м. Сокаль.