Головна Політика Місцеві вибори: Нові можливості та нові виклики

Місцеві вибори: Нові можливості та нові виклики

25 жовтня відбулися місцеві вибори. Жителі Сокальщини виби­рали голів об’єднаних територі­альних громад, а також обласних, районних та місцевих депутатів. Чимало громадян з самого ранку заспішили на виборчі дільниці, які відкрилися о 8.00 годині, аби виконати свій громадянський обо­в’язок, незважаючи на те, що ми перебуваємо в умовах пандемії коронавірусної інфекції, яка вкотре нагадала про себе. Зокрема, на covid-19 захворів весь керівний склад дільничної виборчої комісії №461251. Як стало відомо, перед ранковою нарадою виборчої комісії голова, заступник та ще двоє чле­нів надіслали повідомлення про те, що захворіли і не можуть прий­ти на засідання і стати до роботи. Відтак виборчій комісії о 7.15 год. перед відкриттям діль­ниці, дове­лося вибрати з-поміж свого складу, а це 14 осіб, в. о. го­ловуючого і секретаря, проте ви­борча дільниця відкрилася вчасно, і виборці змогли зробити свій вибір. Після обіду ця дільниця відзна­чилася вдруге: спостерігачi ОПОРИ зафіксували як виборець голосував на під­віконні, бо не хотів чекати у черзі.

Усі виборчі дільниці в Сокалі пра­цювали у штатному режимі, голосу­вання проходило з дотриманням карантинних обмежень. Згідно з правилами при вході проводили обов’язковий температурний скри­нінг та впускали людей лише у масках. Всередині, члени комісії також були у масках та рукавицях, пильнували за порядком та дивилися, щоб кожен міг спокійно проголосувати, аби дотримувалися соціальної дистанції. Була виділе­на спеціальна кабінка, де могли проголосувати люди з підвищеною температурою, однак таких не було.

У виборчих перегонах брали участь 16 політичних партій, а за місце голови Сокальського ОТГ змагалися п’ять кандидатів. Тож хто не визначився вдома, затриму­валися в коридорі біля списків партій та кандидатів, читаючи про них. Виборці перебували по де­кілька хвилин в кабінках, бо одразу не могли зорієнтуватися в чотирьох бюлетенях. Дехто просто не розіб­рався в нових правилах голосу­вання, де шукати кандидатів в депутати або як правильно писати цифри в клітинках, й просив членів комісії по­яснити.

Голова виборчої дільниці №461246 Олена Сидор, яка має чималий досвід роботи, адже була і членом комісії, і секретарем на попередніх виборах, зазначила, що 18 членів комісії, які є представ­никами різних політичних партій та різні за віком, працюють злагод­жено. Кожен відповідає за певну ділянку роботи. Наприклад, Орест Кузьма контролює аби виборці ки­дали бюлетені у скриньки. Щоб було зручно рахувати, тут кожен бюлетень кидали в окрему скринь­ку. Троє членів комісії із виборчою урною відвідали 38 виборців, які голосували на дому, серед них най­старшою була Ольга Олександрів­на Солсун, 1922 р. н. На дільниці налічується 2148 виборців, з яких проголосувало 626, що складає майже 27 відсотків.

Пані Олена наголосила, що діль­ниця забезпечена всім необхідним, а з метою безпеки членів комісії та виборців, кожні дві години вони проводили дезінфекцію столів, кожні чотири – мили підлоги.

На вході до дільниці можна було побачити у білих футболках з на­писом «5 питань від Президента» волонтера, який пропонував від­повісти виборцям на запитання. Однак більшість людей проходила повз. Волонтер розповів, що со­кальці підходять, цікавляться, дехто дає відповіді на запитання, а хто просто каже, що не підтримує президента Зеленського, тому заповнювати анкету не буде.

Близько 13.00 години побувала на виборчій дільниці №461252, яка знаходилася в Народному домі. Тут також панувала робоча обстановка, виборці заходили у масках, їм вимірювали темпера­туру. Як поінформував голова виборчої комісії Ігор Ходань, на 13.00 годину на дільниці проголо­сувало 211 осіб. Він констатував, що явка виборців є низькою, пору­шень поки що немає… Незважаю­чи на те, що багато членів комісії практично змі­нилися в останній день, працюють злагоджено і від­повідально, хоч багато, хто бере участь вперше. Вони уважно ставляться до кож­ного виборця.

У першій половині дня на цих дільницях не було зафіксовано порушень та провокацій. За цим уважно пильнували спостерігачі та правоохоронці.

На виборчій дільниці №461247, яка знаходилася в ЗЗСО Сокаль­ський ліцей №1 ім. Олега Романіва, максимально вдалося забезпечити безпеку та прозорість виборчого процесу. Голова виборчої комісії Інна Король розповіла, що підіб­ралася дуже гарна команда, яка є свідома того, що вибори прово­дяться у непростий час. Вони готові допомогти жителям Сокаля вико­нати свій громадянський обов’язок, не дивлячись на те, що у кожного є ризик захворіти, тому що наван­таження на одну людину через такий потік виборців дуже високий. Вони хочуть аби ці вибори відбу­лися, адже це можливість кожного з нас змінити долю громади, міста, країни. Троє членів комісії – Ірина Приймак, Віталій Мельничук, Ва­силь Штикало – з виборчою скринькою їздили до тих, хто подав заяви, що хочуть проголосувати вдома. Таких на дільниці було 16 осіб. З метою безпеки член комісії, який безпосередньо спілкувався з цими виборцями, працював у захисному костюмі.

За словами п. Інни, до обіду своє волевиявлення зробили понад 10 відсотків виборців. У першій поло­вині дня голосували більше люди поважного віку. Досвідчені члени комісії заспокоювали, що молодь, зазвичай, йде голосувати після обіду. Порушень не було зафіксо­вано.

Ірина Король звернула увагу на брак освітлення в кабінках. Ос­кільки на бюлетенях доволі дрібний шрифт та ще й недостатньо світла, це стало проблемою, особливо для людей старшого віку, які мають поганий зір, що утруднює процес голосування. Добре було б, щоб влада до наступних виборів, усу­нула цей недолік.

Виборці говорили, що прийшли на дільниці, щоб обрати в ОТГ гід­них людей, яким довіряють та по­важають. Кажуть, щоб відбувався поступ вперед, потрібно обирати нові обличчя, дати шанс молодим, вибирати патріотів та професіона­лів, які дбали б про громаду та лю­дей, сприяли б розвитку підпри­ємництва та створення нових робочих місць, щоб їхні діти та внуки працювали на благо рідного населеного пункту та України. Од­нак явка була невисокою, своє во­левиявлення зробили майже сорок один відсоток виборців. Мабуть, перед багатьма людьми постав вибір – власне здоров’я чи доля майбутньої ОТГ. Вони обрали перше…

Вінстон Черчилль говорив: «По­гану владу обирають хороші люди, які не ходять на вибори». Тож чи варто потім нарікати на владу та шукати винних у всіх негараздах, коли хтось проігнорував свій гро­мадянський обов’язок, сидівши на дивані. Ми часом забуваємо про те, що кожен з нас є теж відпові­дальним за долю міста, села, країни, бо його голос – це цеглинка в фундамент новоствореної ОТГ.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.