Головна Політика Затверджено керуючого справами Бел­зької міської ради

Затверджено керуючого справами Бел­зької міської ради

23 квітня відбулась IV сесія Бел­зької міської ради VIII скликання. Депутати розглянули 32 питання по­­рядку денного. Зокрема, затвер­дили:

– на посаді керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Белзької міської ради одно­голосно Любов Ребрину;

– звіт про виконання сільських бюджетів за 2020 рік;

– Положення про місцеву по­жежну охорону, про утворення доб­­ровільної пожежної охорони при Белзькій міській раді, про утво­рення пожежних дружин (по­жежно-рятувальних підрозділів) добро­­вільної пожежної охорони при Белзь­кій міській раді;

– передавальні акти та інвента­ри­заційні описи необоротних акти­вів майна: Карівської, Корчівської, Мурованської, Жужелянської, Ва­нівської, Домашівської, Хлівчан­ської сільських, Угнівської, Белзької міських рад

– Програму «Будівництва, рекон­струкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціаль­ного призначення території грома­ди Белзької ради».

Депутати також внесли зміни до показників міського бюджету в 2021 році; розглянули питання «Про вне­сення змін до рішення сесії Белзь­кої міської ради №24 від 31 грудня 2020 року; «Про встановлення вар­тості харчування однієї дитини у за­к­ла­дах загальної середньої осві­ти, НВК та закладах дошкільної освіти Белзької міської ради» (Белзький та Угнівський ясла-садки: 56 грн./день – дошкільна група, 50 грн./день – ясельна група. Всі інші ясла-садки та дошкільні групи при НВК – 50 грн./день); «Про умови оплати праці працівників КУ «Центр надан­ня соціальних послуг Белзької місь­кої ради»; «Про реор­ганізацію КП «Житлово-комуналь­не господарство м. Угнів» шляхом приєд­нання по КП «Житлово-кому­нального господарства м. Белз».