Головна Свято Дай, Боже нам єдності та процвітання

Дай, Боже нам єдності та процвітання

Під таким гаслом минули День Державного прапора та День незалежності Украї­ни у селах Домашів, Воронів, Діброва. У неділю, 23 сер­пня, домашівська дружня громада зібралася у місцево­му храмі, аби помо­литися за Україну та україн­ське військо. Опісля всі зійшлися біля пам’ятника за­гиблим у роки Другої Світової війни, де встановили Хрест Козаць­кої Слави.

Священники Олег Мрицак та Степан Марцинковський відспівали пана­хиду за полеглими за неза­лежність Ук­раїни та освяти­ли встанов­лений Хрест Козацької Слави, на якому ви­карбувано «Слава Героям!». Присутні вшанували па­м’ять усіх укра­їнців, які від­дали своє життя та присвя­тили його боротьбі за неза­лежність держави. Минули роки забуття й ось нині па­м’ять про їхні герой­ські под­виги і мученицьку смерть ожила в нашому на­роді і бу­де жити в майбутніх поколіннях, – про це прочи­тав вірша Роман Бігун. Ан­самбль «Пролісок» виконав патріо­тичні пісні.

«Кожному з нас потрібно усвідомити, що саме ми тво­римо наше майбутнє, від нас залежить, якою буде держа­ва, як житимуть діти, онуки та правнуки. Разом добрими справами маємо примножу­вати авто­ритет і могутність української дер­жави, працю­вати на благо й процвітання нашої громади та всієї Укра­їни», – зазначи­ла у віталь­ному слові Дома­шівський сільський голова Ольга Ващишин. Вона подя­кувала усім, хто долучився до вста­новлення пам’ятного Хреста «Слава Героям!». Свято закінчилося гімном України.

24 серпня, в усіх селах, які належать до Домашівської сільської ради, в храмах від­булись Божественні літургії, після яких парафіяни проце­сією попрямували до могил Борцям за волю і незалеж­ність України. Тут відбулись панахиди, які відслужили у с. Діброві – о. Степан Мар­цинковський, а у с. Воронів – о. Федір Магора. З Днем Державного Прапора та Днем незалежності меш­кан­ців привітала сіль­ський голова Ольга Ващи­шин: «Ці роки незалежності стали випробовуванням для всіх нас – випробовуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, нарешті – на здоровий глузд. І не може бути сумніву в тому, що працелюбний народ України в змозі поліпшити життя у своїй власній державі. Тій державі, що вистраждана по­коліннями українців, за яку віддано скільки життів і крові, крові наших предків. Впев­нена у безхмарному зав­трашньому дні України. Цей день обов’язково настане, і тим швидше, чим більш сві­домо ми працюватимемо на благо Батьківщини й проник­немось почуттям патріо­тизму до своєї громади та України!», – наголосила вона.

Завідувач Народного дому с. Діброва Ярослава Ващишин побажала, щоб було мирне небо над голо­вою, перемог в усіх справах і починаннях заради процві­тання незалежної України, добробуту українського на­роду, та щоб злагода панува­ла у нашому спільному домі.

Про історію села, яка пере­плетена з історією України, розповів Микола Сметана, який переживає за майбутнє держави. Привітала одно­сельчан в с. Воронів й заві­дувач Народного дому Ганна Демчук.

Свій творчий доробок презентували односельча­нам й аматори художньої са­модіяльності села. Зокрема, ансамбль «Калинове намис­то» підготував цікаву програ­му, під час якої прозвучали козацькі пісні: «Йшли селом партизани», «В Україні свято нині», «Козак від’їжджає», «О, Мати Божа», «О, райсь­кий цвіте» та інші. Актуально звучали патріотичні вірші про Україну, які декламували Степан Остапик та Наталія Михайлів. Українці – талано­виті, працьовиті та сильні духом, бо козацькому роду – нема переводу.

Хвилюючим був виступ п’ятирічного хлопчика Ми­хайла Кісілевича, який вико­нав стрілецьку пісню «Там під Львівським замком», сло­ва якої в його виконанні про­низували до глибини душі.

Приємно вразила й Віра Тринька – учениця 7 класу Белзької школи, яка в Народ­ному домі до Дня незалеж­ності презентувала виставку своїх творчих робіт з паперу. Тут були картинки та фігури. Викликали захоплення у односельчан білий лебідь, квітка, місяць з зіркою та ба­гато інших виробів. Тож ра­діймо, що у нас підростають талановиті діти…

Україна та українці прой­шли багато випробувань і за­раз знову, вчергове, їх проходимо. Тож му­симо бути єди­ні, щоб відсто­яти й збе­регти її незалежність, скла­довими якої є пат­ріотизм, незламна віра, міц­на родина.

Марія МАТВІЯС,
секретар Домашівської сільської ради.