Головна Свято Тартаків відсвяткував 605-річчя

Тартаків відсвяткував 605-річчя

13 верес­ня жителі цього населеного пункту гостинно зустрічали гостей, які приїхали на свято села. Адже це спільне свято – свято тих, хто тут народився і виріс, хто приїхав колись, щоб залишитися назавжди з цим особливим коло­ритом, тра­диціями й слав­ною істо­рією.

Благословили захід та при­вітали селян настоятель храму ПЦУ Різдва Іоанна Предтечі отець Василь Ми­хай­­лишин та настоятель римо-католицької парафії свя­того Михаїла в Тартакові ксьонз Казимир Шалай. Вони наго­лосили, що село – це ко­лис­ка традицій та звичаїв укра­їн­ського народу, які тре­ба берегти, примножу­вати і пе­редавати дітям та онукам. Октет «Бужани» з Галиць­кого камерного хору м. Львів подарував свій мелодійний спів та створив затишну ро­дин­ну атмосферу.

Про славну історію Тарта­кова та визначні дати нага­дали присутнім ведучі дій­ства – Марта Черній й Ана­с­тасія Коткевич. У минулому Тартаків було містом, перша згадка про нього подана в 1415 році, друга – в 1426-ому в документі князів Земо­вита і Владислава, виданому у м. Сокаль. В документах з 1786 р. фігурує велика пе­чат­ка містечка зі зобра­жен­ням архангела Михаїла. Має воно і свій прапор – це квад­ратне полотнище, у жовтому полі, червона літера Т, на якій видніється жовтий, по­лум’яний меч архангела Ми­хаїла.

Тартаківці пам’ятають свою історію та людей, які її творили. Зокрема, вписаний в золоту скарбницю історії Тартакова доктор філософії, теології і церковного права Петро Саноцький. Місцева школа носить його ім’я. У ній навчався герой Ігор Білик, який віддав своє життя в АТО. Присутні хвилиною мо­в­чання вшанували його пам’ять.

Розпочав низку привітань та побажань сільський голо­ва Степан Орловський, який подякував тим людям, які не­байдужі до проблем грома­ди, беруть активну уча­сть у житті села та побажав Тарта­кову розквіту, мешкан­цям – міцного здоров’я та добробу­ту, а громаді – про­ц­вітання та стабільного розвитку. А далі за старовинним україн­ським звичаєм він привітав почесних гостей хлібом і сіл­лю, яких чимало завітало на свято. Зокрема, голова ра­йонної ради Ми­кола Пасько, якому й надали слово. Очільник району за­чи­тав вітання голови Львів­ської об­ласної ради Олек­сан­дра Га­нущина, який не зміг приї­хати на свято, але попросив привітати жителів Тартакова від його імені. Микола Пась­ко зазначив, що тартаківська громада – друж­на, активна, наполеглива, старається  об­лаштовувати своє село, чи то ремонтуючи дорогу, чи по­кращуючи умо­ви в закладах соціальної сфери. За ці п’ять років село Тартаків змінило своє облич­чя, адже тут зроб­лено чима­ло: покращили умови для дошкільнят, від­крили нову лікарську амбу­латорію, від­ре­монтували школу, зробили дороги… До слова, за чоти­ри роки було залучено 284 мільйони гри­вень інвестицій в інфраструктуру Сокальсь­кого району, вдалося успіш­но реалізувати 220 проєктів розвитку й за­лучити 700 тисяч євро міжна­родних інвестицій. Тому це свято спільне для всієї Со­кальщини.

Голова районної ради вру­чив Степанові Орловському подарунок – годинник із символікою Сокальського краю та сокальські вишивки.

Щедрий букет віншувань продовжили Перв’ятицький сільський голова Богдан Со­рока, депутат районної ради, директор ПАФ «Білий Стік» Олег Іванчина, які зазначи­ли, що сьогодні  в житті тар­таківців без перебіль­шення, особливий день. Бо День се­ла – це свято єднан­ня, від­чут­тя єдиної родини, та по­ба­жали селу подаль­шого розквіту. Наголосивши, що такі свята дають людям на­дію на краще життя і спо­ну­кають вірити в себе і у свої можливості.

День села – одне з най­улюб­леніших свят для се­лян, адже це можливість бо­дай на кілька годин відво­­ліктися від домашніх клопо­тів, поспілкуватися з одно­сель­цями, подивитися на виступи аматорів художньої самодіяльності. І цього разу ті їх не розчарували, й пред­ставили цікаву концертну програму. Пісенні привітання підготували для тартаків­ської громади й працівники культури та художні колек­тиви Народних домів сіл Поториця, Перв’ятичі, Воли­ця, Комарів, Переспа.

В рамках святкування Дня села відбувся футбольний матч між футболістами Тар­та­кова і Низів (2:1).

Також гості свята мали змо­гу оглянути в Тарта­ків­ському замку мис­тецьку вистав­ку творів світ­лої па­м’яті Заслуженого дія­ча мис­тецтв України, со­­ка­льського митця –Анатолія Поко­тюка.

Для дітей були різні атрак­ціони. Присутні могли скуш­тувати  куліш, який готували на польовій кухні, та випити горнятко гарячого чаю. На свя­ті також працювала виїз­на торгівля. Гарним допов­ненням дійства став пока­зовий виступ кінологів із служ­бовими собаками з Кінологічного навчального центру Державної прикор­донної служби. Вони проде­мо­н­стрували навики дреси­р­у­вання службових собак, що входить в їх підготовку, зокрема, подолання соба­ками смуги перешкод, стриб­ки через кільце з вогнем, пошук та виявлення забо­ро­­нених речей у багажі, зат­римання правопо­руш­ників… Чотирилапі помічники прико­р­донників заслужили  теплі оплески присутніх…

Але це були ще не всі при­ємні несподіванки. Гарним завершенням цьогорічного святкування став саксофон­ний концерт Ярослава Повха.

Сподіваємося, що наступ­не свято села пройде в такій же дружній та радісній атмосфері, як і цьогоріч, а бажа­ючих організовувати і прово­дити їх з’явиться ще більше.

І нехай, як побажала ди­рек­тор Поторицького народ­ного дому Юля Новосад, дже­рело рідної землі напов­нює наші серця добром, лю­бов’ю, спокоєм, а сім’ї, гро­мада будуть здоровими, живуть в достатку і благопо­луччі.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.