Головна Історія 28 квітня у криївці в Шмит­ківсь­кому лісі, що поблизу села Гута, вша­нували...

28 квітня у криївці в Шмит­ківсь­кому лісі, що поблизу села Гута, вша­нували пам’ять ук­раїн­­ських героїв

БЕЗ МИНУЛОГО НЕМАЄ МАЙБУТНЬОГО

28 квітня у криївці в Шмит­ківсь­кому лісі, що поблизу села Гута, вша­нували пам’ять ук­раїн­­ських героїв, котрі за­ги­нули за незалежність України у 1946-ому. Криївку УПА від­крили та освя­тили  ще у 2007 році.

Панахиду відправив о. Володи­мир Жарський. Звернулися до при­сут­ніх староста сіл Савчин і Гута Ва­­силь Панченко, Сокальський місь­кий го­лова Сергій Касян, директор Савчин­ської школи Воло­димир Чуб, депутат міської ради Олег Кожушко.

У 1946 році у лісі розташову­вався рій «Діброви» і рій «Мороза» (який знаходився на самій окраїні, і, ма­буть, через це уцілів). В рою «Діб­рови» були бійці в радянській уні­фор­мі, які перейшли з червоної армії на бік УПА.

Тринадцять повстанців «Дібро­ви», які  знаходились у криївці, мали зав­дання підірвати міст на Західному Бу­зі, який окупували поляки і ви­во­зили по нім людей на заслання. Про­те польські відділи дізнались про це і провели масову облаву в Шмітківсь­кому лісі, напали на криївку роя «Діб­рови». Їхній сміливості і відвазі в боях не було рівних.

За розповідями очевидців, коли хоронили повстанців, то їх при­везли під церкву у с. Варяж. У вояків були прострелені  голови, бо пускали собі кулі, щоб не дістатися живими воро­гові, в деяких – груди. Тодішній свя­щен­ник о.Степан Гук попросив коман­дира польського батальйону доз­волу похоронити. На що почув «Хо­роніть, як належиться, бо вони ге­рої». Поховали юнаків на цвин­тарі без домовини, встелили сосну і нак­рив­ши  полотном. У с. Варяж вічним сном спочивають «Діброва» з Житомира, Володимир Похолюк («Виш­ня»), Степан Гриб («Сойка»), Петро Кісик («Сергій»), Василь Лібіжинсь­кий («Гай»), Мирон Бриль («Скала»), «Дуб», «Зелений», «Петрусь», «Си­вий» (кажуть, ці останні юнаки родом із сходу Украї­ни), а Василь Лагодюк («Жук») виявився живим.

Уже традиційно біля пам’ятного хрес­та 28 квітня проходить пат­ріотич­ний захід. Староста Василь Пан­ченко розпочав його зі вша­ну­вання пам’яті героїв хвилиною мов­чання.  Він зазначив, що на цьому місці щороку збираються жителі се­ла, щоб пом’янути героїв. Особ­ливо, це повчально нині, коли московський окупант веде війну проти нашої дер­жави, і ЗСУ дають йому гідну відсіч. У кривавих боях народжуються нові герої, люди, які сьогодні творять істо­рію своїми вчинками, віддаючи своє життя за вільну, єдину, незалеж­ну Україну.

Біля пам’ятного хреста співали патріотичні пісні та читали вірші місцеві учасники художньої само­діяльності та школярі.

Сокальський міський голова Сергій Касян: «Хто не шанує своєї історії, то ця нація не має майбут­нього. А без традиції немає нації. Чому загинули ті хлопці? Вони прийшли, щоб не нападати на московію, брянщину чи бєлгород­щину, а прийшли сюди захистити свої сім’ї, рідні села від російського загарбника. І вони боролися за це. Історія повторюється. Пройшло 76 років. І ми відчули, що таке російс­ький «старший брат», котрий на­хабно напав на нашу державу, вбиває, розстрілює, ґвалтує. На жаль, знаходяться колаборанти, зрадники: один завів в місто Ізюм, інший – в підвали «Азов­сталі», а там гинуть наші хлопці. Так само і в сорок шостому році знайшовся зрадник з Красно­сілля, через якого ті хлопці заги­нули. Але Небесна кара його по­ка­рала. Так само буде нині і з ними. Днями 63 батальйон ТО відпра­вився на схід, там є наші депутати і аграрії, і вчителі. І я впев­нений, що вони з честю від­стоять нашу незалежність. Чому? Тому що бра­ли приклад з тих хлоп­ців, пам’ять про яких завжди жи­тиме в наших серцях».

Директор школи Володимир Чуб нагадав, що «хто не пам`ятає ми­ну­лого, той не вартий свого май­бут­нього». Адже пам’ятати про ті по­дії – це наш обов’язок, особли­во перед тими, хто жертвував жит­тям за­ради нашого майбутнього, і робить це сьогодні, захищаючи Ук­раїну від агресора. Наша боротьба має з­авершитися перемогою. Дя­куємо героям всіх поколінь, які від­дали своє життя за свободу і гідні­сть української нації».

Депутат Сокальської міської ра­ди Олег Кожушко: «На жаль, прий­шла черга наших дітей захи­щати Україну. Ми і тут повинні бути гото­в­ими до спротиву, адже знаємо наміри ворога. А війська теробо­рони уже захищають нашу держа­ву. Складна ситуація на Луганщині, Донеччині… Ворог нищить інфра­стуктуру та вбиває мирних меш­кан­ців. На сесії міської ради розгля­дали питання про розміщен­ня під­приємств,  які евакуювали зі сходу. У 2008 році був у Сприні – центрі партизанської слави у Старосамбірському районі, де створе­ний музей. Там відбувалася Україн­ська Головна Визвольна Рада у 1943 році, де сформували наш другий уряд. На горі Діл є мо­гила, в якій похований ваш земляк сотник Василь Піхоцький-«Бур­лака». У планах видання книги про наших Героїв, де треба згадати всіх поіменно, котрі загинули як на Сокальщині, так і за її межами… Ми всі повинні бути готові до захисту нашої Батьківщини – Украї­ни, кожен на своєму місці: хто зі зброєю в руках, хто допомагатиме продовольством, хто духовним сло­вом і т. д.»

Ми не маємо права забути наше минуле і не маємо права здаватися зараз. На закінчення усі разом заспіва­ли «Йшли селом парти­за­ни» та Сла­вень.

 

Василь СОРОЧУК.

Фото автора.