Головна Історія Музею у Сокалі подарували справжній скарб – два старо­слов’янські та два польські...

Музею у Сокалі подарували справжній скарб – два старо­слов’янські та два польські старо­друки, які датуються приблизно XVIII – початком XIX ст.

УНІКАЛЬНІ СТАРОДРУКИ МУЗЕЮ ТА ГРОМАДІ

Напередодні Нового року та Різ­два Христового у музей «Людина. Земля. Всесвіт» принесли і подару­вали справжній скарб – два старо­слов’янські та два польські старо­друки, які датуються приблизно XVIII – початком XIX ст. (але ще треба досліджувати). Крім того, ще «Молитвеник християнської роди­ни» 1927 року, видрукований у Жовкві в друкарні оо. Василіян. Їх принесли президент Благодійного фонду «Майбутнє України. Сокаль­щина» Юлій Лукомський, мешка­нець Сокаля, колишній випускник Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мис­тецтва імені Івана Труша – Йосиф Туз, Микола Кушпета з м. Львів (брат померлого), які спільно вико­нали заповіт св. п. Богдана Петро­щука і передали унікальні старо­друки з його приватної колекції музею «Людина. Земля. Всесвіт».

Покійний Богдан за фахом був істориком і збирав раритетні духов­ні книги. Він мріяв, щоб після смерті його скарб був корисним для гро­мади. А для збереження унікаль­них пам’яткок для нащадків, його друзі та рідні передали їх музею «Земля. Людина. Всесвіт».

– Ми вдячні найперше Богу, що спрямував до нас такі унікальні стародруки, – сказала директор музею Наталія Покотюк. – Адже вони мають велику духовну цін­ність. Музей є важливим культур­ним осередком для нашого краю, місцем сили для всіх, хто потребує духовної підтримки. Він є тим магні­том, який притягує не тільки сокальчан, але й туристів, гостей Сокаля. Поповнення фондів музею такими стародруками – це надзви­чайно важливо і відповідально для нас. Нині українські захисники від­стоюють на фронті територіальну цілісність держави, ми ж – духовну і культурну. Бо ворог хоче знищити нашу історію, культуру, мову, і нас як націю… Тому унікальні знахідки для музею у цей нелегкий час є знаковими, підтвердженням того, що маємо свою унікальну історію, яку треба вивчати, розповідати і передавати наступним поколінням. Бо без минулого нема майбутньо­го. Щиро дякуємо благодійникам за такий чудовий сюрприз для му­зею в нелегкий, тривожний час, які розуміють, що старожитності мо­жуть мати історичну і духовну цінність.

Книги потрібно ще правильно ат­рибутувати (дослідити походження документа чи твору, час і місце створення, авторство тощо). Їх пе­редадуть фахівцям – експертам та релігієзнавцям на дослідження. Опісля стародавні рукописи будуть розміщені в музейній експозиції, і кожен відвідувач зможе оглянути і довідатися багато цікавих фактів.

– В Україні не так багато ще збе­реглося старовинних книг, – каже Юлій Лукомський. – Багато з них, які є духовним надбанням нашої країни, присвоїла собі росія. Нині наш святий обов’язок зберегти уці­лілі для нащадків. Стародруки по­кійного Богдана – це унікальний подарунок сокальській громаді на світлий спомин про патріотичну родину Петрощуків, які любили рід­ний край, боролись за незалежну та вільну Україну. Богдан брав ак­тивну участь у громадському житті Сокальщини, був учасником Рево­люції Гідності, співав в ансамблі «Повстанець».

Стародруки – не просто книги – вони відкривають нам сторінки істо­рії, яка повна таємниць та цікавих відкриттів. Сподіваємось, що фа­хівці, дослідивши подаровані ста­ровинні рукописи, розкажуть ще багато цікавого. Але це вже буде не менш цікава, проте інша істо­рія…

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора та надані музеєм.