Головна Історія Тривалий час до колишньої Сілецької ґміни належала польська колонія Завонє, що знаходилася...

Тривалий час до колишньої Сілецької ґміни належала польська колонія Завонє, що знаходилася між розлогими лісовими масивами і Західним Бугом

ОСТАННІЙ ДЕНЬ ЗАВОНЄ

У 1930 році Завонє стала окремою грома­дою. Перед Другою світовою війною в ній мешкало 297 римо-католиків і 27 греко-като­ликів. Це дає під­стави припускати, що деякі сім’ї були змішаними, тобто польсько-україн­ськими. Але, як показують дані перепису населення за 1931 рік, усі жителі колонії, окрім одного, назвали своєю рідною мовою польську.

На початку 1944 року в села Прибужжя почали навідуватися нічні злодії. З’ясувало­ся, що це червоні партизани, котрих прийня­ли в свої оселі жителі Завонє. Ці пришельці вдень спали і переховувалися, а вночі разом зі своїми польськими помічни­ками грабували господарства українських селян. Аби не па­дало підозріння на мешканців колонії – ходи­ли на цей «промисл» у віддалені села.

Більшість завонян ставилася до україн­ського національно-визвольного руху воро­же. Зате вважали, що єднання з радянськи­ми партизанами і прихід Червоної армії сприятимуть від­новленню польської держа­ви, за якою нос­тальгували й хотіли бачити її у тих кордонах, які були до вересня 1939 року. Та плани жителів колонії і їхніх «кварти­рантів» зруйнував німецький поліційний полк СС, який 6 березня 1944 року оточив Завонє. Гітлерівці вимагали, щоб мешканці колонії скла­ли наявну в них зброю і видали більшовицьких диверсантів. Цього не діжда­лися… Та коли під час обшуку в одному з гос­подарств наткнулися на збройний опір кількох партизанів – узялися палити село. Спалахнули перші хати і клуні. Вогонь швид­ко розпов­зався по всій території Завонє і спопеляв оселі. З окутаних полум’ям і димом будівель та сховищ вистрибували під кулі есесівців очманілі від отруйного чаду парти­зани. Одні падали мертвими, інших, які на­магалися оборонятися або втіка­ти, скосили кулеметним вогнем. Загинули 22 червоних партиза­ни і 18 поляків. У пущенній з вітром Завонє німці знайшли великий арсенал зброї, боєприпасів і рацію…

Промине двадцять літ і радянські пропа­гандисти розтруб­лять, що полеглі «оборон­ці» цього села належали до Рава-Руського партизанського загону, і зачислять їх до сонму героїв.

Про останній день Завонє згадується на сторінках ряду видань. Але більшість відо­мостей, поданих у них, тенденційні й супе­речливі. В «Истории городов и сел Украин­ской ССР, Львовская область.» читаємо:

«Весной 1944 года через Селец прохо­дило партизанское соединение под командуванием М. И. Наумова. В селе Завоне (в то время подчинялось Селецкому сельсове­ту) Рава-Руский партизанский отряд этого соединения вел жестокий бой с гитлеровски­ми карателями, во время которого погибли командир отряда Мороз, комисар Муракин и большинство партизан. За связь с партиза­нами фашисты 6 марта 1944 года полностю сожгли село, расстреля­ли около 40 жителей, 36 отправили в концлагеря, где большая часть их погибла»

Як бачимо, до розстріляних «жителів» Завонє зарахували 22 партизанів – наумовців. Насправді загиблих місцевих мешканців колонії було не «майже 40», а як уже згадувалося, тільки 18.

Найактивніше доклався до героїзації більшовицьких партизанів і їхніх завонських помічників Аркадій Моцний. У повісті «З попелу повсталі», (протягом 1977-1978 рр. друкувалася в газеті «Шахтар Червоногра­да», відтак вийшла книжкою) він назвав їх «легендарними месниками». Хоч у його творі вони більше схожі на мародерів і зви­чайних крадіїв харчів. То пограбу­ють «бун­кер» з провіантом, що належав українським повстанцям, то поцуплять віз з продоволь­ством… Ось рядки з повісті:

«На підводі, захопленій у бандерівців, партизани привезли кілька мішків муки, зерна, бочку сала, каструлю смальцю, навіть відерний баняк меду».

До речі, про ставлення бандерівців до со­вєтських і польських партизанів розповідає одна з тодішніх листівок. У ній, зокрема, за­значається:

«…Партизанська боротьба поляків і большевиків могла б нас не цікави­ти, і вони могли б її проводити згідно з їхніми силами, якби не те, що її вістря спрямоване проти нас. Сталін і Сікорський* хотіли вбити одним пострілом двох зайців: знеш­кодити німців і з німецькою допомогою знищи­ти українців…

Ми не дивимося на боротьбу партизанів з погляду світової комуністич­ної революції (радянський імперіалізм), ані з погляду ідеї «нової Європи» (німецький імперіалізм), але тільки з погля­ду інтересів України. Ми бо­ремося за самостійну Українську державу, а не чужі імперіалізми».

Не оминув Завонє й Володимир В’ятро­вич. У своїй цікавій книжці «Дру­га польсько-українська війна 1942-1947» він навів фраг­мент одного зі звітів українського підпілля, в якому йдеться:

«4.3 (або 6.3) 44 р. українські СС-и вини­щили польську колонію Завонє, яка була осідком і твердинею польсько-большевиць­ких банд. В акції вбито около 300 людей, село спалено. Знайдено дуже багато зброї й амуніції».

Очевидно, що підпільник, який готував звіт, помилився. Якщо повірити його уявній цифрі – може скластися враження, начебто загинули майже всі жителі Завонє. Та в цей весняний день, коли пожежа стирала з мапи Сокаль­щини цю прибузьку колонію, її мешканці, за винятком тих, які допомагали наумов­цям, врятувалися. Незабаром вони дісталися на етнічні польські землі. Ті, котрих німці відпустили, знайшли притулок в україн­ських селах, у тому числі й Сільці. Понад 40 завонян нацисти вивезли за співпрацю з більшовицькими партизанами до Німеч­чини – у концтабір «Грос-Розен», де 38 по­збулися життя.

У спаленні Завонє дивізія СС «Галичина» участі не брала. Тоді її в Україні не було. В березні 1944 року вона знаходила­ся в нав­чальному таборі в Нойгаммері, що розташо­вувався в околицях міста Бреслау (тепер Вроцлав, Польща). Звідтам виїхала на Львівщину 28 червня 1944 р. «Галичина «була суто фронтовим формуванням і до каральних операцій не причетна. Це навіть визнає її московський критик Лєонід Млєчін, який пише: «На самом деле дивизия СС «Галичина», сформирован­ная из украинцев, пожелавших служить Гитлеру**, не участво­ва­ла в антипольских акциях»***

А якої ж думки про останній день Завонє деякі поляки?

Якщо читати нотатки Є. Білєцкого, вміщені в книжці Мечислава Бузєвіча «Stаd nasz rоd!» («Звідси наш рід!»), то мешканці Заво­нє зображені у них такими собі невинними і покірними обивателями. «Українські есесівці, – пише він, – зігнали всіх поляків під костел і розстріляли з кулеметів. Хто не втік – загинув…»

Є. Білєцкій чомусь «не побачив» у Завонє ні більшовицьких партизанів, ні німців, і не обмовився про них жодним словом. Це й не дивно. В своєму творі він не тільки не дружить з прав­дою, а ще й хвалиться тим, що будучи пробощем у костелі села Боратина, змусив українця, котрий брав шлюб з полячкою, присягати польською мовою.

А ось що 7 травня 1975 року сказала у своєму виступі під час відкриття пам’ятника партизанам Рава-Руського загону і жителям Завонє колишня його мешканка й громадянка Польської Народної Республіки Ядвіга Худа:

«Я – живий свідок трагедії що сталася в нашому селі шостого березня 1944 року.

У моїй хаті тривалий час перебував штаб Рава-Руського партизанського заго­ну і була влаштована рація.

Я особисто знала командира загону старшого лейтенанта Мороза, політ­рука капітана Букіна, їхнього ординарця Кузьму Примака, радиста Радіна (Жигаліна) і багатьох інших парти­занів, прізвищ яких я, на жаль, за давністю часу не пам’ятаю.

Я була свідком того, як радянські парти­зани разом з односельцями героїчно боро­лись з есесівськими карателями. І ні один з них не здався в полон ворогові. Загін заги­нув у нерівному бою. Одночасно з радян­ськими партизанами під час бою загинули вісімнадцять моїх односельчан, в тому числі мій рідний брат Ігнат Кісілевич і шістнадцятирічний син Юзеф Худий… Се­ло наше гітлерівці зрівняли з землею****…»

Коментарі, як кажуть, зайві.

За радянської імперії на трагедії Завонє змайстрували міфічний ореол героїзму, який давав ідеологічну поживу для так званого інтернаціонального та патріотичного вихо­вання молоді, котру вчили любити і шанува­ти ворогів України і зневажати тих, які боро­лися за її свободу і незалежність.

Іван ВАШКІВ.

*Сікорський Владислав – польський державний діяч, генерал Війська польського.

**У дивізію українці йшли не задля служби Гітлеру, а зовсім з іншою метою.

***Млєчин Леонид. Степан Бандера и судьба Украины… Москва – 2014. С 194.

****«Шахтар Червонограда».1978. №59.