Головна Культура Найзаповітніші мрії та сподівання реалізують у Сокальському будинку дитячої та юнацької творчості

Найзаповітніші мрії та сподівання реалізують у Сокальському будинку дитячої та юнацької творчості

Стало доброю традицією для колективу Сокальського будинку дитячої та юнацької творчості за­кінчувати навчальний рік творчим звітом перед громадою. І цей рік не став вийнятком. Урочиста ака­демія, яку вони під­готували з вихован­цями, цього разу була приурочена всім матерям та Україні-ненці.

Директор закладу Марія Поліщук у вітальному слові зазначила: «До­рогі Матері! Саме Ви виплекали синів і доньок, що зараз до остан­ньої краплі крові, до останнього подиху серця, захищають всіх нас і наближають Воскресіння нашої найкращої у світі матері-України!».

Вихованців та педагогів благос­ловив отець Олександр Кащук та привітали заступник Сокальського міського голови Володимир Огін­ський, начальник відділу освіти Червоноградської районної дер­жавної адміністрації Руслана Анто­нюк, начальник відділу освіти, мо-лоді та спорту Сокальської міської ради Леся Ковалишин. У своїх вис­тупах вони відзначили як високий рівень освітньої роботи закладу позашкільної освіти, так і важливу волонтерську діяльність.

КЗ «Сокальський будинок дитя­чої та юнацької творчості» Сокаль­ської міської ради – це комплекс­ний заклад позашкільної освіти територіальної громади, справжня родина, в якій у 46 гурткових групах розвиваються, навчаються, підрос­тають 657 вихованців. Тут щиро допомагають юним і допитливим пізнати себе і світ, долучитись до прекрасного, зробити перші від­криття, здобути перші перемоги.

У БДЮТ працює дружній колек­тив педагогів, справжніх фанатів своєї справи. Двом з них присвоєно звання «ке­рівник гуртка-методист» (Олег Че­решневський, Марія Полі­щук) та звання «народний умілець» (Марія Бобешко). БДЮТ – опорний для проведення методичних об’єд­нань керівників гуртків (керівник мето­дист Оксана Базилевич). Тра­дицій­но з року в рік педагоги ста­ють переможцями та призерами районного, обласно­го, Всеукра­їнського конкурсів педа­гогічної майстерності керівників гуртків «Джерело творчості», та інших. Тут діють два колективи, які мають звання «зразковий»: хореографіч­ний «Престиж» (Мар’яна Блащук) та вокальний «Кришталь» (Наталія Кришталь­ська). На базі закладу діє регіональний уч­нівський парла­мент (координатор Марія Поліщук) та «ПЛАСТ» (ке­рівник Ольга Соль­вар).

Про високий рівень педагогічної майстерності свідчать і щорічні нагороди педагогів. У 2022 році п’ять з них були нагороджені грамо­тами і подяками Міністерства осві­ти і науки України (Олег Череш­невський, Ольга Ровецька, Олександра Стецюк, Марія Бобешко, Оксана Звірко).

Вихованці закладу є щорічними лауреатами премії «Обдарована дитина». За результатами 2021-2022 навчального року стали пере­мож­цями премії Сокальської місь­кої ради у чотирьох номінаціях – «Та­лант року» – Софія Войтко, Ірина Остапів; «Лідер року» – Анастасія Сольвар, «Колектив року» – во­кальний колектив «Про­мінь» (ке­рівник Марія Вельган). Лауреатами премії БФ «Майбутнє України. Со­кальщина» (голова Юлій Луком­ський) стали 13 вихованців та два колективи.

Візитною карткою нашого закла­ду є високий рівень досягнень. Так, в 2022-2023 навчальному році вихованці БДЮТ завоювали на міжнародному рівні 15 призових місць; на Всеукраїнському рівні – 16; на обласному – 67.

Під час урочистої академії наго­роджено кращих вихованців БДЮТу. Дипломи під теплі оплески залу отримали Катерина Коновалець, Марія Марод, Марія Баландюк, Аліна Коберенко, Остап Матвіїв, Юлія П’ятковська, Ангеліна Дубен­ська, Данило Васильков, Йосафат Перетятко, Вікторія Тесак, Софія Войтко, Марія Черкавська, Ірина Остапів, Катерина Калиновська, Діана Солодюк, Анастасія Войтко, Устим Васильков, Яна Ковальчук, Марта Білоцеркович, Анастасія Попик, Ангеліна Ковальчук, Марія Данілова, Евеліна Скочко, Дарина Сидоренко, Злата Вовчанська, Єлизавета Мікуланінець та ін.

Упродовж року БДЮТ спільно з відділом освіти міської ради прово­див різноманітні заходи для учнів Сокальської ТГ. Зокрема, відбули­ся конкурси «Україна – це ми!», фотовиставка до Дня соборності, творчих робіт «Святий Миколай», «Лідер року».

Вихованці БДЮТ взяли участь в багатьох міських проєктах, приуро­чених до державних та релігійних свят. Члени pегіонального учнів­ського парламенту (голова РУП Вадим Гончаров) разом з «Плас­том» провели патріотичні заходи, серед яких акції: пам’яті Василя Макуха, до Дня Героїв Крут, Героїв Небес­ної Сотні, відзначення річни­ці з Дня народження С. Бандери та багато-багато інших

Колектив навчався, творив і зай­мався щоденною волонтерською роботою: плетінням маскувальних сіток, брав участь у благодійних вистав­ках-продажах робіт та кон­цертах, акціях по збору коштів для ЗСУ. Вихованці театрального гурт­ка (кер. Світлана Воробей) зібрали 7455 грн. для українських захисни­ків. Творчі роботи дітей були пред­ставлені на благодійних виставах-продажах у Німеччи­ні, Польщі (для ЗСУ), а малюнок вихованки БДЮТ А. Маїло (кер. Ігор Джогола), був представ­лений в конкурсі «Україна у війні», увійшов в 14 найкращих робіт, проданий на благодійному аукціоні у м. Ванкувер (Канада).

І це не повний перелік до­сягнень та добрих справ, які зроби­ли педа­гоги та вихованці впродовж року. Ми працювали і працюємо, і навіть відсутність світла не стала на пере­шкоді.

Пишаємося й творчим доробком учасників зразкового хореографіч­ного колективу «Прес­тиж» (кер. Мар’яна Блащук), вокального ан­самблю «Промінь» (Марія Вель­ган), зразкового вокаль­ного ансамблю «Кришталь» (Ната­лія Криш­тальська), вихованців гуртка «Ху­дожнє слово» (Оксана Звірко) – переможцями не одного міжнарод­ного та Всеукраїнського конкурсів.

Концертна програма творчого звіту, яка тривала понад дві години, складалася з найкращих номерів цих колективів. Вели свято – члени РУП Людмила Багрій та Назар Крупник. Упродовж дійства талант і творчість панували на сцені. Також БДЮТ вітали учасники хореогра­фічного ансаблю Асоціації людей з інвалідністю (голова Оксана Ко­нонова).

Море позитивних емоцій та вра­жень від зустрічі з прекрасним сві­том дитячої творчості отримали глядачі. Вони змогли перекона­тись в тому, що в Будинку дитячої та юнацької творчості кожна дити­на може виявити свої здібності і та­ланти.

2022-2023 навчальний рік став випробуванням для усіх, бо прохо­див під час воєнного стану, проте він лише загартував колектив. Ми навчилися разом долати перешко­ди та крок за кроком йти до пере­моги…

Нашою надійною опорою і під­тримкою були і є батьки, влада, громадськість. Дякую дітям за їхню безпосередність, чистоту думок, чесність, прагнення до оволодіння знаннями, батькам – за підтримку, працівникам Будинку творчості – за щоденну працю, за безмежну любов до дітей, за жертовність та прагнення створити комфортні умови вихованцям, всім нашим добрим друзям – закладам та орга­нізаціям ТГ – за тісну співпрацю та органам влади – Сокальській міській раді (міський голова Сергій Касяну) та всьому депутатському корпусу, відділу освіти, молоді та спорту міської ради (начальник Леся Ковалишин), ЦОЗО (директор Роман Сташкевич), ЦПРПП (дирек­тор Олеся Білик), Червоноград­ській районній адміністрації (голова Андрій Дяченко) – за розуміння, підтримку, допомогу та сприяння.

Адже тільки разом ми зробимо наш заклад домом реалізації най­заповітніших мрій та сподівань, і просто місцем, де плекають обда­рованих дітей, допомагають їм розкрити свій та­лант. Наші діти – майбутнє України!

Марія ПОЛІЩУК,
директор КЗ «Сокальський будинок дитячої та юнацької творчості».