Головна Культура Сокальська публічна бібліотека для дітей цьогоріч реалізує грантовий проєкт «Діти України»

Сокальська публічна бібліотека для дітей цьогоріч реалізує грантовий проєкт «Діти України»

БІБЛІОТЕКИ – ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА!

Колись давно, в світі, де кожен зі своїми думками та ідеями був вроздріб, бібліотеки були місцем, де горіли свічки, а книги розгор­талися з легким шурхотом сторінок. Вони були скарбницями знань і притулком для тих, хто прагнув до вдосконалення і розумін­ня світу навколо себе. Бібліотеки були до­ступні лише для обраних, а їхні фонди були обмежені.

Сьогодні бібліотеки – це не лише місце, де можна взяти почитати книгу. Бібліотеки – це центри культурного життя, в якому про­водяться різноманітні заходи: літературні вечори, виставки, майстер-класи, організову­ються зустрічі з письменниками, художника­ми, науковцями і просто з цікавими людьми. Використовуючи сучасні технології, бібліоте­карки організовують для своїх користувачів онлайн-заняття, вебінари, віртуальні екскур­сії тощо.

Наші бібліотеки – це відкриті простори, сучасні осередки, де традиційні книги пере­плі­таються з високотехнологічними засоба­ми доступу до інформації. Вони стали цен­трами інновацій та розвитку, місцями, де зростають найменші, діти – люди майбут­нього.

Сокальська публічна бібліотека для дітей цьогоріч реалізує грантовий проєкт «Діти України» (EOPKIDSUKRAINE) за методикою всесвітнього фонду Worldwide Orphans, який вже 26 років працює з вразливими країнами в цілому світі, підтримуючи освіту та розши­рення творчих можливостей дітей. Він спря­мований на розвиток творчого та інтелекту­ального розвитку дітей віком 3-6 років, через книгу та гру. З вересня дві групи дітей розпо­чали свої заняття за інноваційною та ефек­тивною по всьому світу методикою навчання, через гру. Проект триватиме навчальний рік.

17 бібліотек-філій Комунальної установи «Публічна бібліотека Сокальської міської ради Львівської області долучились до Ме­режі цифрових Хабів, зареєструвавшись на національній платформі «Дія. Цифрова освіта». Це бібліотеки: Жвирка, Бояничі, Ва­ряж, Забужжя, Завишень, Зубків, Княже, Комарів, Перетоки, Поториця, Скоморохи, Стенятин, Теляж, Хоробрів, Шпиколоси, Сокальська публічна бібліотека для дітей та Сокальська центральна публічна біблі­отека.

До цих бібліотек часто звертаються з про­ханнями щодо онлайн-оплати комунальних платежів, роздруківки інформації з їхніх мо­більних пристроїв, реєстрації в мобільних додатках «Дія» і т. п. Така допомога особ­ливо корисна для наших відвідувачів стар­шого віку, яким подібне ще в новинку. Циф­рова освіта для літніх людей є дуже важли-вою опцією для бібліотеки. Так, бібліотекарки допомагають літнім людям, зокрема, й переселенцям, користуватися порталом Дія та отримувати послуги онлайн.

Наші бібліотеки відкриті для всіх і їхні фонди цьогоріч обновилися, завдяки Сокальській міській раді та депутатському кор­пусу, які виділили 200 тис. грн. на поповнен­ня бібліотечного фонду, а це 1054 нових сучасних книг. Кожна філія отримала по 20-30 книг. Нові книги для бібліотек – це ковток свіжого повітря для її користувачів.

Завтра бібліотеки будуть продовжувати свій розвиток, перетворюючись на справжній осередок знань. Вони будуть зберігати ін­формацію в найсучасніших форматах, від­кривати нові можливості для навчання та досліджень. Бібліотекарі продовжать бути гідами у світі віртуальної реальності та штуч­ного інтелекту, але завжди залишаться тими, хто вміє знайти відповідь на ваші запитання.

Отже, вчора, сьогодні і завтра, бібліотеки – це місця, де зустрічаються минуле, сучас­ність і майбутнє. Вони – це синергія пере­моги, де знання, творчість і спільнота об’єд­нуються для досягнення великих цілей. Тож нехай бібліотеки завжди будуть нашими надійними провідниками в цій безмежній подорожі пізнання та розуміння, даруючи нам нові книги, можливість росту, навчатися і вдосконалюватися, будувати розумне майбутнє.

Христина ДАСЮК,
директор Комунальної установи «Публічна бібліотека Сокальської міської ради Львівської області».