Головна Культура В Поториці провели реконструкцію Народного дому

В Поториці провели реконструкцію Народного дому

Вже не один рік перед Пото­рицькою сільською радою стоя­ло питання реконструкції На­родного дому в с. Поториця, на яку, на превеликий жаль, зав­жди не вистачало коштів у сіль­ському бюджеті. Втілити у життя таку бажану ідею для громади допомогла участь у конкурсі мік­ропроєктів Львів­ської обласної ради. Ініціативу директора На­родного дому Юлії Новосад та молоді підтри­мав сільський го­лова Тарас Юхим. Він написав одразу де­кілька мікропроєктів, серед яких і капітальний ремонт даху Народного дому, придбан­ня музичної апаратури. Мікро­проєкти стали переможця­ми конкурсу в 2018, 2019 роках. Під час їх реалізації було замінено дах із шиферу на дах із мета­лопрофілю, бо в деяких місцях уже протікав шифер, двічі прид­бали нову музичну апаратуру.

За кошти Поторицької сільської ради та спонсорської допомоги ТзОВ «Західний Буг» обладна­ли санвузол, відновили водопо­стачання та каналізацію. Багато роботи зробили директор На­родного дому Юлія Новосад, художній керівник Богдан Бар­чук. Активну участь у ремонтних роботах взяли Андрій Копчак, Роман Диюк, Степан Курівчак, Олександр Трубаков, Владис­лав Трубаков, Тарас Лисецький. Мирон Новосад та Василь Но­восад безкоштовно просвердли­ли свердловину на воду та на­дали обсадні труби. Бюджет проєкту по «Капітальному ре-монту даху приміщення Народ­ного дому в с. Поториця» в 2018 р. становив 399380 грн. З них нефінансовий внесок гро­мади – 12 324 грн., (люди самі демонтували шифер із даху, ТзОВ «Галичхутро» (директор Василь Муха) надав безкоштов­но кран. Фінансовий внесок гро­мади та спонсорів – 52000 грн. (кошти надав підприємець Пет­ро Ковалик), сільський бюджет – 35521 гривень, районний – 99845 грн., обласний – 199690 грн.

Сільська рада разом з праців­никами культури, активною мо­лоддю довершила благоустрій території навколо Народного дому. Також в 2018 р. завдяки реалізації мікропроєктів придба­но нову музичну апаратуру на суму 49950 гривень, а торік – на 70000 гривень.

Директор Народного дому Юлія Новосад та художній керів­ник Богдан Барчук радіють му­зичній апаратурі, яку придбали у рамках двох мікропроєктів. На жаль, стара часто підводила учасників художньої самодіяль­ності, навіть під час урочистих концертів.

Пані Юлія – творча особис­тість, яка зуміла згурту­вати нав­коло себе дітей, мо­лодь та до­рослих і в Народному домі, який потребував капіталь­ного ремон­ту, знову завирувало життя. Під керівництвом Юлії Новосад мо­лодь організувала вертеп, який офірував зібрані кошти на фі­нансовий внесок громади у про­єкт по Народному домі, який, на жаль, у 2020 р. не переміг.

Сільський голова разом із де­путатами мріють, щоб їхній На­родний дім став центром дозвіл­ля та відпочинку для молоді і реш­ти громади села, де відбу­вати­муться розважальні вечори, функціонуватимуть культурні та спортивні гуртки. Адже мешкан­цям ніде вийти у вихідні та свя­та, тож тут могли б проводити своє дозвілля.

За останні роки село Потори­ця стало сучаснішим та гарні­шим. І це завдяки ініціативі не-байдужих громадян, які повіри­ли у власні сили та добилися успіху. Зокрема, в селі облашту­вали стадіон зі штучним покрит­тям, зробили капітальний ре­монт даху Поторицького ясла-садка та внутрішніх приміщень. Встановлено нові енергозберіга­ючі вікна та новий дитячий май­данчик на території дитячого садочку, реконструйовано ву­личне освітлення майже на всіх вулицях села, осучаснено зу­пинку громадського транспорту.

Завдяки реалізації проєкту «Реконструкція тротуарного по­криття в с. Поториця по вул. Зе­леній» прокладено тро­туар, про який пішоходи могли лише мрі­яти. На всі ці об’єкти залучалися кошти з обласного, районного та сільського бюджетів.

Громада села переконалася на власному прикладі, що проб­леми, які здаються не під силу місцевому бюджету, можна ви­рішити спільно, скориставшись конкурсом мікропроєктів місце­вого розвитку. І вони можуть своїм позитивним дос­відом по­ділитися з іншими.

Своїм секретом втілення ідей у життя поділився Поторицький сільський голова Тарас Юхим: «Думаю, що основне – це ба­жання захотіти такі об’єкти ро­бити. Якщо є можливість – фі­нансувати з власних бюджетів, а якщо ні – треба шукати парт­нерів, залучати спонсорів – міс­цевих підприємців, шукати до­помогу в обласному чи районному бюджеті. Головне, не бути байдужим і зрозуміти, що своє сьогодення ми творимо самі. Адже під лежачий камінь вода не тече. І цього року ми вже ста­ли пе­реможцями конкурсу мік­ропро­єктів Львівської обласної ради. Споді­ваємось, що спіль­ними зусиллями нам вдасться реалізувати «Капітальний ре­монт вуличного освітлення в
с. Поториця по вулицях Підса­дова, Лугова, Шевченка» на суму 287560 гри­вень та «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Горб­ків по вулицях Лесі Українки та Стуса на суму 192 475 гривень».

Любов ЗАБЛОЦЬКА.