Головна Культура Відкрий для себе неосяжне: Поетичний калейдоскоп під небом палацу Урбанських

Відкрий для себе неосяжне: Поетичний калейдоскоп під небом палацу Урбанських

Останнім часом струмок нашого творчого життя, з об’єктивних і су­б’єктивних причин, дещо сповіль­нився. Тож ми дуже раді, що одного передсерпневого дня одній неймо­вірно харизматичній жінці прийшла думка запросити членів літератур­но-мистецького об’єднання «Ко­лос» долучитись до чудового мистецького дійства біля Тартаківсько­го палацу. Маю на увазі волонтер­ку, членкиню громадської організа­ції «Спадщина.UA» Катерину Дулиш, яка спільно з однодумцями докладає чимало зусиль, щоб при­вернути увагу громадськості до проблем цього архітектурного ше­девру, врятувати палац від природнього руйнування. Отримавши від нас згоду, невдовзі пані Катери­на опублікувала на сайті громади запрошення на «Поетичний калей­доскоп»: «Відкрийте для себе неосяжне, геніальне та величне! До­робки, які торкають найпотаємніші струни душі та серця! Поезія, яка надихає творити, переживати, від­чувати та мріяти! Безкінечний калейдоскоп слів, який подумки пе­реносить у світ власних історій та спогадів!» З вдячністю за таке щире і щедре представлення, ми, прихопивши з собою примір­ники альманаху «Соколиний край», власні видані книжки та нотатники з новими віршами, вирушили у Тартаків, на мистецьке рандеву. Їхали з хвилюванням і зацікавлен­ням, адже більшість із нас ще не бували в цьому сакральному міс­ці… З Добрячина прибули Ганна Кузьмак та Надія Самсін, Лідія Гій-Шишка – з Войславичів, автор цих рядків – зі Сокаля. Невдовзі долу­чився до нас уродженець Тартако­ва, нині мешканець Боб’ятина Володимир Полянчук. Облашту­вавши виставковий стелаж з на­шим творчим набутком: кілька чисел альманаху, поетичні збірки Любові Бенедишин («Літа проми­нальна літургія», «Шлях до Воскре­сіння», «Дарунок Сізіфа»), Володи­мира Полянчука («Мріється Україна», «І журавлі, і небо»), Ганни Кузьмак («Дорога до себе»), Надії Самсін («Мереживо душі») та інши­ми збірками, – ми змогли вповні насолодитись довколишньою кра­сою та величчю палацу, яка вперто проступає крізь «шрами» та «ра­ни» напівзруйнованої будівлі. Роз­буялий парк шелестів нам про щось своє, сокровенне, стіни пала­цу навіювали своє… Лиш ставай і з завмиранням серця вслухайся, відчувай… Благо, в нас часу на це було достатньо. Адже початок літе­ратурного заходу довелось від­строчити на кілька годин, – доки не з’явились перші охочі до поетич­ного слова. Тож ми встигли і про історію палацу та його мешканців дізнатись, і цікавих світлин біля те­матичних фотозон наробити, і смачними яблуками з саду Володи­мира Павловича поласувати, і смаколиками й кавою, запропоно­ваними організаторкою, пригости­тись. А Ганна Кузьмак, усамітнившись під вербичкою, навіть створи­ла кілька поетичних експромтів, які згодом зачитала учасникам «по­етичного калейдоскопу» та слуха­чам. Натхненню сприяли й проникливі ніжні мелодії, які занурювали в хвилі роздумів, підносили до небес…

А заки дійство ще не почалось, після розлогої змістовної розповіді юного екскурсовода Богдана Козій­чука, Володимир Полянчук провів нам свою екскурсію: наче лабірин­тами його незабутніх спогадів, ми мандрували колишніми кімнатами та коридорами палацу. Адже ці сті­ни бачили нашого колегу молодим і закоханим: тут познайомився зі своєю майбутньою дружиною… Старожили Тартакова ще пам’ята­ють, як тут кипіло шкільне життя, сповнене мрій і сподівань… А нині не один сучасник, мабуть, запитує в себе, в часу, в Бога – чому така сумна доля в цієї будівлі? Чому так мало цікавимось своєю історією?… І ось нарешті передпокій палацу Урбанських готовий до літератур­ного дійства.

Ведуча й організаторка п. Кате­рина Дулиш запросила до мікро­фона Почесного голову ЛМО «Колос», історика, краєзнавця Володи­мира Полянчука, який розповів трішки про себе, про своє бачення ситуації з палацом і прочитав кіль­ка віршів, присвячених Тартакову та колишньому Тартаківцю (це стерте з мапи село досі болить поету). Далі слово мала голова ЛМО, авторка цих рядків, Любов Бенедишин, яка зауважила, що відчула нині в цих стінах присут­ність любові. А ще зізналась, нас­кільки вражена непростою долею непересічної особистості – Марії Урбанської. Присутні з цікавістю послухали нового вірша, присвяче­ного останній власниці палацу:

 

ЛЮБОВ ЖИВЕ…

Марії-Ружі Ур­банській

Просіяти зоряне і зоровЕ:

В любові натура не панська –

Вона ж бо і досі відкрито живе

під небом палацу Урбанських.

У неї тут спога­ди: всім дати лад!

І мрію мережити – звичка:

Ось-ось біля входу (чи, може, вже над)

Знайома зупинить­ся бричка.

І пані всміхнеться, така як була,

І ступить на землю шля­хетно.

Спитає в любові: «Ну, як ти жила?

Чи скрізь почувалась при­четно?

Спасибі, що пам’ять про все бережеш,

І світло впускаєш у вікна.

Ці стіни втомились від тиші, авжеж…»

…І раптом, спрозорівши, зникне.

Лиш вітер шукатиме слід від коліс

І Ружі парфюм – у повітрі.

І час, що здавалось, байдужий до сліз,

Торкнеться любові: «На… витри…»

 

Опісля надали слово відпові­дальному сек­ретареві Лідії Гій-Шишці. Поетка готує до друку влас­ну збірку. На цій зустрічі вона про­читала кілька нових поезій, зачарувала присутніх глибиною думки і розмаїтістю об­разів, метафор. Далі жартівливими рядками, влучними експромтами, патріотичним нас­троєм доповнила «поетичний ка­лейдоскоп» Ганна Кузьмак, член Української асоціації письменників, одна з найстарших і найдосвідчені­ших представників «Колосу». Заці­кавила присутніх і ніжна, легітна, мереживна поезія Надії Самсін. Кожне слово, почут­тя, емоція – не­вибагливо прості, зрозумілі, тож торкають найпотаєм­ніші струни серця. Гадаю, нікого не залишив байдужим і виступ Ок­сани Блащук, родом з с. Завишень. Вона прочи­тала кілька неординар­них поезій зі своєї збірки «Оголе­но». Нам теж було приємно ближче познайоми­тись з пані Оксаною. На завершен­ня пролунали вірші най­молодшого з присутніх авторів – Богдана Козій­чука. До речі, в нашо­му останньо­му числі «Соколиного краю» юнак представляє «молоде зерня Коло­су». Окрім власної пое­зії, він пред­ставив слухачам вірш переможниці Міжнародного літера­турного кон­курсу ім. Марії Урбан­ської Галини Хохонь, який надру­кований в од­нойменному альманасі. Авторка в поетичних рядках зу­міла передати настрій сучасного споглядальника, відтворила не ли­ше історичну кан­ву долі родини Урбанських, а й за­фіксувала архі­тектурні особливості палацу. Тож «поетичний калейдос­коп» у Тарта­кові справді був розма­їтим, різно­барвним, переливався непересіч­ними віршованими візе­рунками. Шкода лише, що слухачів було не так багато, як би нам хоті­лося. На­род почав збиратися над­вечір, ко­ли почала спадати серп­нева спека і відпустили сільські нагальні кло­поти. Попереду, за на­сиченою програмою заходів, на гостей чека­ло ще багато цікавого: концерт му­зичних та співочих колективів, кос­тюмовані сценки тощо… А ми залишили «під небом палацу Урбан­ських» частинку своєї душі і власні книги – для благодійного поетично­го аукціону. Нехай і вони послужать добрій справі – порятунку цієї архі­тектурної й історичної пам’ятки від метастазів байдужості та руйну­вання.

Любов БЕНЕДИШИН,
голова ЛМО «Колос», членкиня Національної спілки письменників України.