Головна Політика 26 серпня відбулася чергова сесія Сокальської міської ради

26 серпня відбулася чергова сесія Сокальської міської ради

ПОДЯКИ НІМЕЦЬКИМ ДРУЗЯМ І В ДИСКУСІЇ ПРОГОЛОСОВАНІ ПИТАННЯ

26 серпня відбулася XХV сесія Сокальської міської ради VІІІ скли­кання. Зареєструвався двадцять один депутат.

Перед початком роботи пленар­ного засідання, міський голова Сергій Касян вручив Подяки дру­зям з Німеччини, котрі вкотре при­везли гуманітарну допомогу. «Від імені Сокальської громади вислов­люю Вам подяку за ту неоціненну допомогу, яку Ви надаєте Україні у цей важкий для нас час. Ваш благородний внесок прискорює нашу спільну перемогу над ворогом! Щиро дякую за те, що Ви робите та сподіваємось на подальшу співпрацю», – говориться у ній. Подяки отримали Matthias Straub, Dieter Brandes, Nelly Grunwald та Віталій Круш.

А вже наступного дня німецькі друзі разом з міським головою Сер­гієм Касяном побували у кому­нальних закладах Сокаля – Інклю­зивно-ресурсному центрі (керівник Ганна Фенчин) та лікарні й полік­лініці (Роман Швед, Надія Сикин­дюк). Гості передали діткам пе­ре­дали подарунки, іграшки, роз­ви­ва­ючі ігри тощо, а в лікарню дос­та­вили медикаменти, ліжка, ку­шетки, дитяче харчування, медич­не об­лад­нання, зокрема фіброгастроскоп.

С. Касян подякував Благодій­ному фонду «Карітас»-Сокаль (менеджер Мар”яна Яремчук) та працівникам шелтеру для сімей внутрішньо-переміщених осіб за те, що гостинно прийняли стом­лених важкою дорогою благодій­ників.

А в порядку денному було 26 пи­тань. До нього також включили ще одне – “Про внесення змін у Прог­раму сприяння матеріально-тех­нічного забезпечення військо­вих частин Міністерства оборони Украї­ни на 2022 рік”.

Міські обранці проголосували за такі питання:

– “Про затвердження Положення «Про присвоєння звання почесний громадянин Сокальської міської те­­риторіальної громади»”;

– “Про внесення змін до показ­ників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2022 рік”;

– “Про внесення змін до Програ­ми забезпечення медикаментами та виробами медичного призна­чення пільгової категорії населення Сокальської ТГ на 2022-2025 роки”;

– “Про внесення змін до Програ­ми підтримки та розвитку установ охорони здоров’я у КНП «Сокаль­ська РЛ» на 2022-2025 роки”;

– “Про внесення змін у Програму створення, накопичення та вико­ристання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзви­чай­них ситуацій та їхніх наслідків у Сокальській міській територіаль­ній громаді на 2022-2025 роки”

– “Про виготовлення детального плану території з метою визна­чення параметрів інвестиційно привабливих земельних ділянок по вул. Мазепи в смт. Жвирка”;

– “Про виготовлення детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з метою реконструкції нежитлової бу­дівлі під житловий будинок по вул. Шашкевича в м. Сокаль”;

– “Про виготовлення Проекту вне­сення змін до детального плану території розміщення об’єктів при­до­рожнього сервісу по вул. Цен­тральній в с. Угринів Хоробрівської сільської ради”;

– “Про затвердження Проекту внесення змін до Детального плану території кварталу багатопо­верхо­вої житлової забудови по вул. Ге­роїв УПА в м. Сокаль Львівської області”;

– “Про затвердження детального плану території земельної ділянки для обслуговування центрального теплового пункту по вул. Героїв УПА в м. Сокаль Червоноградсь­кого району Львівської області”;

– “Про надання дозволу на виго­товлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення для ведення товар­ного сільськогосподарського ви­роб­ництва з метою їх подальшої передачі в оренду в умовах воєн­ного стану на території Сокаль­ської міської ради”;

– “Про надання дозволу на виго­тов­лення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян­ки в с. Русин, вул. Белзька, 8 Сокальської міської ради Львівсь­кої області гр. Мартинюк Н. М.”;

– “Про поновлення договору орен­ди землі несільськогос­по­дарського призначення в м. Сока­ль, вул. Мишуги,1б Червоноград­ського району Львівської області гр. Гулявська Софія Іванівна”;

– “Про поновлення договору оренди землі несільськогоспо­дар­ського призначення в м. Сокаль, вул. Героїв УПА Червоноградсь­кого району Львівської області гр. Чепіль Зоряна Володимирівна”.

Не підтримали: “Про внесення змін до струк­тури та загальної чисельності апа­рату Сокальської міської ради та її виконавчих органів” та “Про внесення змін у Програму капітального будівниц­тва, капіталь­ного ремонту та ре­кон­струкції об’єк­тів комунальної власності Со­каль­ської міської ради Львівської області на 2022-2025 роки”.

Василь СОРОЧУК.

Фото автора та Юрія РИЖКА.