Головна Політика Василь ІВАНЧИНА: «МОТИВАЦІЯ ДО РОБОТИ – БАЖАННЯ ПОКРАЩИТИ ЖИТТЯ ЗЕМЛЯКІВ ТА...

Василь ІВАНЧИНА: «МОТИВАЦІЯ ДО РОБОТИ – БАЖАННЯ ПОКРАЩИТИ ЖИТТЯ ЗЕМЛЯКІВ ТА ОБ’ЄДНАТИ НАШУ ГРОМАДУ ЗАДЛЯ ЇЇ ПРОЦВІТАННЯ»

Василь Іванчина

 ІЗ ДОСЬЄ:

Народився 17 січня 1986 року в с. Комарів Сокальського району

Освіта вища, закінчив Львівський аграрний університет, за фахом облік і аудит.

Директор фермерського господарства Іванчини П. М.

Балотувався від ПП «Європейська Солідарність».

Одружений.

Знайомимо читачів «Голос з-над Бугу» з моло­дим, але досить амбітним депутатом районної ради, Василем Іванчиною, який вперше взяв участь у місцевих виборах і одразу заручився великою підтримкою виборців.

– Пане Василю, ви вперше обрані депутатом, чи відпові­дає реальність робо­ти в раді вашим очікуванням?

– Перш за все, хочу подякувати всім, хто мене підтримав і проголо­сував за мене на виборах – нама­гатимусь виправдати усі сподіван­ня та надії.

Треба сказати, що перший мі­сяць роботи дався важко, роботи дуже багато. Спробую вам поясни­ти: новообрана Червоноградська районна рада, коли ми приступили до роботи, складалася лише з де­путатів. Не було ні апарату, ні сек­ретарів, взагалі крім депутатів ні­кого. Нам треба було не зважати на свої політичні погляди, об’єдна­тися заради добробуту свого краю і вже на першій сесії обрати голову району і створити робочу групу з підготовки регламенту.

– Чи давно займаєтеся полі­тичною діяльністю? Чому для участі у виборах се­ред усіх представлених політичних партій обрали ПП «Європейська Солідарність»?

– Ви знаєте, до цих виборів я не брав участі у виборчих кампаніях, хоча політичним життям цікавився завжди, знав і бачив як розвива­ються події в країні та світі. І коли перед виборами різні партії почали пропонувати балотуватися в депу­тати, вирішив спробувати свої сили. І зупинився на «Європей­ській Солідарності», бо бачив яких результатів було досягнуто цією політичною силою. Саме вони від­родили армію, здобули історичне право мати свою церкву, утвердили українську мову та дали поштовх розвитку української культури. А зараз, при новій владі, ці здобутки розвалюють і нищать.

– На вашу думку, яке основне завдання депутатів?

– Підтримуючи своїм голосом на виборах конкретного кандидата в депутати, люди, так би мовити, да­ють йому свій «мандат довіри». І основне завдання депутатів цю до­віру виправдати своїми конкретни­ми справами. Я зараз розпочав роботу в комісії з питань промис­ловості, підприємництва, АПК та зе­мельних відносин. Вона мені є близькою, тому що я – фер­мер і все життя працюю на землі.

– Цю каденцію депутатський корпус представлятиме вісім політичних партій. Як ви думаєте, чи знайдуть вони по­розуміння між собою і об’єдна­ються на благо території?

– Депутати районної ради – ініціативні, небайдужі, з активною життєвою позицією люди, і незва­жаючи на те від якої вони партії, в кожного з них стандартний набір проблем: дороги, школа, садочки, культура, медицина. Думаю, всі вони повсякденно використовува­тимуть професійні знання і прак­тичний досвід, щоб виконати свої виборчі програми. Сподіваюся, що якщо ми працюватимемо єдиною командою з виконавчою владою, буде злагоджена робота районної та наших територіальних громад то результати, через кілька років люди оцінять.

– Які проблеми району на сьо­годнішній день потрібно вирі­шувати, насамперед, які пріори­тети і перспективи його розвитку бачите?

– Безперечно, планую зосереди­ти увагу депутатського корпусу на вирішенні перспективних завдань, що стоять перед районом. А це, передусім, питання розвитку про­мисловості, сільського господар­ства, об’єктів малого та середнього бізнесу, створення відповідної ін­фраструктури із забезпечення їх діяльності, оскільки економіка ра­йону може розвиватись лише шля­хом комплексного вирішення проб­лем, що нагромадились. Усвідомлюю, що для реалізації накресле­них планів необхідні масштабне залучення інвестицій в бюджетоут­ворюючий сектор району, відкриття нових робочих місць, ліквідація всіх можливих перешкод на шляху руху капітальних вкладень, пошук ефективного і надійного партнера, який би перейнявся не лише влас­ними потребами, а й потребами жителів нашого району.

– Що потрібно, на вашу дум­ку, зробити, щоб у селі було комфортно жити, щоб залиша­лася молодь, щоб населені пун­кти Червоноградського району розвивалися?

– Я живу в селі і знаю всі пробле­ми, які хвилюють мешканців. Це, перш за все, зростання ціни на газ, низький рівень доходу, відсутність перспектив. Щорічно сільське насе­лення скорочується. Тому питання щодо відродження українського села повинно стояти на першому місці після завершення децентралі­зації. Щоб українське село зробити заможним, потрібно лише захотіти. Наше село, наша земля – якщо не перша, то основна складова фор­мування бюджету. Буде село бага­тим і ми всі будемо багатими. Це дуже проста формула, але якщо ми її зрозуміємо, то прибутки до бюд­жету надходитимуть не лише з труб, з хімії, електроенергії, а й з продук­ції, виробленої на наших землях, які справді найбагатші в світі.

– І наостанок, яким би хотіли бачити Червоноградський ра­йон наприкінці своєї каденції?

– Найбільшою моєю мотивацією до роботи є бажання покращити життя земляків та об’єднати нашу громаду задля її процвітання. Я – людина, яка дуже любить Львівщи­ну та Сокальщину, край, де наро­дився й живу, де живе моя родина. І своє майбутнє пов’язую тільки із малою Батьківщиною. Тому хочу, щоб наш район був місцем, в якому комфортно жити, розвивати бізнес, мати здорову конкуренцію, високий рівень працівників усіх галузей, які зможуть надавати якісні та профе­сійні послуги мешканцям.

– Дякую за цікаву розповідь та бажаю успіхів!

Інтерв’ю взяла Любов ПУЗИЧ.