Головна Політика Відбу­лася перша організаційна сесія ново­обраної Червоноградської районної ради восьмого скликання

Відбу­лася перша організаційна сесія ново­обраної Червоноградської районної ради восьмого скликання

ПРАЦЮВАТИ ЗЛАГОДЖЕНО ЄДИНОЮ КОМАНДОЮ

Так бажали депутатам першої сесії восьмого скликання  Червоноградської районної ради

25 листопада в сесійній залі Червоноградської міської ради відбу­лася перша організаційна сесія ново­обраної Червоноградської районної ради восьмого скликання, яка розпоча­лася об 11:00 год. з виконання держав­ного Гімну України. Відкрила сесію го­лова Червоноградської районної територіальної виборчої комісії Ірина Бі­лань, яка поінформувала присутніх про підсумки виборів депутатів Черво­ноградської районної ради, що відбу­лися 25 жовтня 2020 року, та визнання їх повноважень.

Відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» Червоно­градська районна рада обрана в кількості 42 депутатів від 8 полі­тичних партій. За підсумка­ми виборів депутатами район­ної ради стали: 13 представни­ків ПП «Європейська Солідар­ність», 5 – ВО «Батьківщина», 4 – «Українська Галицька Пар­тія», 4 – ВО «Свобода», 4 – ПП «Голос», 4 – ПП «Народний Рух України», 4 – ПО «Громадян­ська позиція», 4 – ПП «Слуга народу».

Присягу від імені всіх депута­тів зачитав найповажніший депутат Петро Музичка від НРУ. Після цього всім присутнім депу­татам вручили тимчасові посвід­чення, а священник Мирослав Болюх із церкви святого Йоса­фата з м. Червоноград освя­тив початок роботи сесії ново­го скликання та благословив на плідну роботу для громади, бо вони мають можливість все почати з чистого аркуша, бо це перша каден­ція депута­тів районної ради ново­створеного Червоноградського райо­ну, і їм дове­деться наполегливо пра­цювати, щоб повернути довіру людей до влади. На них покладена велика відпові­дальність за долю жителів семи тери­торіальних громад.

Привітали депутатів із обранням народний депутат України від 124 виборчого округу Юрій Камельчук та голови ОТГ: Червоноградський – Ан­дрій Залівський, Сокальський – Сергій Касян, Великомостівський – Ярослав Ройко, Добротвірський – Тарас Келе­берда, Радехівський – Степан Кохан­чук, Лопатинський – Олег Микитин, уже екс-голови екс-Сокальської та Радехівської районних рад – Микола Пасько і Марія Климочко; голови рай­держадміністрацій: Радехівської – Сте­пан Рудницький, Сокальської – Ігор Дацюк, депутат Львівської обласної ради Леонід Цибуля. Вони побажали їм сили, наснаги, мудрості, вміння зна­ходити компроміс аби плідно працю­вати для розквіту Червоноградського району.

Далі депутати обрали тимчасо­ву президію, секретаріат, лічильну комі­сію та затвердили порядок денний першої сесії. Потім перейшли до вирішен­ня організаційних питань – обрання голови Червоноградської районної ра­ди восьмого скликання. Було запропо­новано дві кандидатури: Андрія По­рицького (ПП «Європейська Солідарність») і Геннадія Воловенка (ПП «Слу­га народу»). Але останній зняв свою кандидатуру.

У результаті таємного голосування головою Червоноградської районної ради обрано Порицького Андрія Воло­димировича (38 – «за») з ПП «Євро­пейська солідарність». Новообраний голова Червоноградської районної ра­ди щиро подякував депутатському кор­пусу за довіру, висловив упевненість у майбутній співпраці, яка спрямовува­тиметься на розвиток уже Червоно­градського району (Сокальський канув у лету) та поліпшення добробуту його жителів.

Також депутатами прийнято рішення про утворення робочої комісії район­ної ради щодо напрацювання питань порядку денного наступного пленарно­го засідання.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.